Gå til hovedindhold

Aarhus Kommunes Handicapråd

Aarhus Kommunes Handicapråd består af 14 medlemmer, der sidder i en 4-årig periode, som svarer til byrådets valgperiode.

 • Læs op

Indhold

  Handicaprådet skal rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgere og byrådet om lokalpolitiske forhold, som vedkommer mennesker med handicap.

   

  Handicaprådet skal følge og vurdere vilkårene for alle grupper af mennesker med handicap i Aarhus Kommune. Rådet har ikke beføjelse til at træffe beslutninger om tiltag, som kommunen skal iværksætte.

  Handicaprådet skal forholde sig til overordnede sager, der vedrører handicappolitiske spørgsmål på tværs af alle opgave- og politikområder i kommunen. Byrådet skal derfor høre handicaprådet om alle initiativer og forhold, som har betydning for borgere med handicap.

  Handicaprådet behandler spørgsmål af generel karakter inden for handicapområdet. Spørgsmålene kan f.eks. dreje sig om offentlig transport, adgangsforhold, arbejdsmarkedsforhold og boligforhold.

  Handicaprådet kan ikke træffe afgørelser i eller behandle enkeltsager.

  Medlemmerne er fordelt ligeligt mellem handicaporganisationerne og kommunen og udpeget af henholdsvis Aarhus Byråd, Danske Handicaporganisationer og handicaporganisationerne uden for DH.

   

   Medlem

   Suppleant

   Formand:
   Finn Amby,
   Dansk Blindesamfund

   Helle Kaas Schmidt,
   Dansk Blindesamfund

   Næstformand:
   Polly Dutschke, Radikale Venstre

   Eva Borchorst Mejnertz, Socialdemokratiet

   Peter Bach-Nielsen,
   Muskelsvindfonden

   Hanne Tranbjerg
   DLHM

   Sanne Lauridsen,
   Høreforeningen

   Flemming Thisted, Høreforeningen

   Birte Rerup,
   Polio- og ulykkespatientforeningen

   Lars Splid Nielsen, Hjernesagen Aarhus

   Mogens Toustrup,
   LEV Aarhus

   Anne Keld Pedersen, LEV Aarhus

   Nina Rasmussen
   ADHD-foreningen

   Gunvor Trinderup, Landsforeningen Autisme   Østjylland

   Lars Pedersen,
   Ligeværd

   Mette Storgaard Andersen,
   Ligeværd

   Solveig Munk, Enhedslisten de Rød-Grønne

   

   Christian Baller, Det Konservative Folkeparti

  Peter Sporleder, Det Konservative Folkeparti

   Helle Mølgaard
   Børn og Unge

   Lotte Fensbo
   Børn og Unge

   Natascha Mannemar Jensen 
   Sociale Forhold og Beskæftigelse

   Janus Hans Hedemann
   Sociale Forhold og Beskæftigelse

   Jens Lassen
   Sundhed og Omsorg

   Tatiana Hjorth Sørensen
   Sundhed og Omsorg

   Trine Buus Karlsen
   Teknik og Miljø

   Per Thoft Kærsgaard
   Teknik og Miljø

   

  Her finder du forretningsordenen for Handicapråd som er vedtaget d. 30.01.2014.

   

  Forretningsorden

  Sidst opdateret: 11. marts 2024