Gå til hovedindhold

Det Grønne Råd

Rådet rådgiver Aarhus Kommune om principielle spørgsmål inden for naturbeskyttelse og naturforvaltning.

 • Læs op

Indhold

  Det Grønne Råd er sammensat af organisationer og foreninger, som har speciel interesse i beskyttelsen, benyttelsen og udviklingen af naturen i Aarhus Kommune. Rådet skal medvirke til at sikre en bred og kvalificeret dialog og debat.

  Rådet behandler ikke konkrete enkeltsager, men kan bruge disse til at belyse generelle og principielle spørgsmål. Mange af de organisationer og foreninger, der er repræsenteret i rådet, er i forvejen klageberettigede i forbindelse med myndighedsafgørelser.

  Der afholdes tre årlige møder, der er lukket for offentligheden. Alle har dog adgang til mødereferaterne.

  I 2024 er Det Grønne Råds møder fastsat til 6. marts, 6. maj (udvidet møde med Teknisk Udvalg) samt 27. november.

  Oprettelsen af Det Grønne Råd blev vedtaget af Aarhus Byråd i 2007.

  Læs forretningsorden for Det Grønne Råd

  Grønne Projekter 2025

  Aarhus Kommune støtter en række idéer til, hvor og hvordan vi bedre kan pleje og genoprette naturen samt forbedre adgangen til den med Grønne Projekter.

  Forslag til Grønne Projekter kommer fra ejere af naturområder, frivillige i organisationer, foreninger og andre, eller bliver til på initiativ fra kommunen og eksterne aktører som bygherrer, virksomheder og andre investorer. F.eks. finansieres naturpleje på naturbeskyttede arealer hos private lodsejere sammen med mindre naturgenopretningsindsatser og lokalt forankrede tiltag. 

  Grønne Projekter er en pulje på 1,15 mio. kroner, som forvaltningen og Det Grønne Råd hvert år fordeler mellem indkomne projektforslag. Der gives midler til naturgenopretning og naturpleje, og ansøgningsfristen er 1. november 2024.

  Her finder du ansøgningsskema til Grønne Projekter 2025.

  Herunder finder du referater og bilag fra afholdte møder i Det Grønne Råd, samt information om rådets medlemmer.

  Møde 10. juni 2020

  Møde d. 27. november 2019

  Møde d. 9. september 2019

  Møde d. 19. februar 2019

  Møde d. 28. november 2018

  Møde d. 4. juni 2018

  Møde d. 14. marts 2018

  Møde d. 29. november 2017

  Møde d. 15. marts 2017

  Organisation Repræsentant
  Mailadresse

  Det Grønne Råd, formand Simon Grünfeld grsi@aarhus.dk
  Det Grønne Råd, sekretær Lene Vinther Larsen leja@aarhus.dk
  Arternes Aarhus Nina Tofte Hansen nina@rodnet.org
  Danmarks Naturfredningsforening i Aarhus Søren Højager sorenhojager@gmail.com
  Danmarks Sportsfiskerforbund Niels Aage Skovbo naa@fokus-foto.dk
  Dansk Botanisk Forening  Nikolaj Sass Ebsen nikolajsassebsen@gmail.com
  Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Aarhus Henning Ettrup hettrup@live.dk
  Dansk Skovforening Søren Wümpelmann Juhl swj@skaarupgaard.dk
  Friluftsrådet i Aarhus Bugt Ole Bøgh Vinther olebvinther@gmail.com
  Fællesrådene i Aarhus Barbara Dunn dunndenmark@gmail.com
  Idrætssamvirket Aarhus Bent Hviid benthviid@hotmail.dk
  Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd Christian Johansen chrjo22@gmail.com
  Landboforeningerne Brian Munk Hulgaard brian@tandergaard.dk
  Naturhistorisk Museum Kent Olsen kent@molslab.dk
  Naturstyrelsen, Søhøjlandet Observatør, Søren Hald shd@nst.dk
  Østjydsk Familielandbrug Ralf Maks Jensen ulvskovgaard@hotmail.com
  Aarhus Universitet, Bioscience Anders Sanchez Barfoed anders.barfoed@bio.au.dk
  Sidst opdateret: 29. april 2024