Gå til hovedindhold

Sådan styres Aarhus

Aarhus Kommune har som den eneste kommune i landet magistratsstyre.

 • Læs op

Indhold

  Magistratsstyre betyder, at kommunen i det daglige arbejde ledes af Magistraten, som består af borgmesteren og fem rådmænd, der har ansvaret for hvert deres område. Herudover er der tre magistratsmedlemmer, som ikke har ansvar for en forvaltning. Borgmester og rådmænd er fuldtidslønnede i modsætning til de øvrige Magistrats- og byrådsmedlemmer.

  Rammerne for, hvordan Aarhus Kommune styres, findes i Styrelsesvedtægten. Heri kan du bl.a. finde oplysninger om kommunens opdeling, om hvordan sager kommer på byrådets dagsorden, og hvad udvalgenes opgaver er.

  Byrådet

  Populært sagt er byrådet kommunens ”Folketing”, mens Magistraten er ”regeringen”. Byrådet er kommunens øverste besluttende og bevilgende myndighed, der træffer afgørelse i sager - de såkaldte indstillinger - fra Magistraten. På årsbasis behandles rundt regnet 600 indstillinger. Byrådet består af 31 medlemmer.

  Magistraten

  Magistraten består af borgmesteren, de fem rådmænd og tre magistratsmedlemmer. Magistraten forbereder byrådets møder og har dermed ansvaret for indstillinger til byrådet. Det er den enkelte rådmand – i praksis, magistratsafdeling – der har ansvaret for at udføre byrådets beslutninger.

  Borgmesteren

  Borgmesteren er formand for både byrådet og Magistraten. Samtidig er borgmesteren øverste politiske chef for Borgmesterens Afdeling, der blandt andet varetager økonomiske anliggender og koordinerende opgaver på tværs af magistratsafdelingerne. 

  Rådmændene

  De fem rådmænd har det øverste politiske og administrative ansvar for hver deres magistratsafdeling. Magistratsafdelingerne indstiller sager til byrådet og udfører byrådets beslutninger. Rådmændene vælges – som borgmesteren - for hele valgperioden, dvs. for fire år ad gangen. 

  Faste udvalg

  Der er i alt seks faste udvalg i Aarhus Kommune. Deres opgave er blandt andet at rådgive byrådet i forbindelse med byrådshenviste sager. De faste udvalg består udelukkende af byrådsmedlemmer.

   

  Læs Styrelsesvedtægten for Aarhus Kommune.