Gå til hovedindhold

Sådan forløber byrådsmødet

Læs mere om Sådan forløber et byrådsmøde i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  På byrådsmøderne bliver sagerne altid behandlet i en bestemt rækkefølge:

  • prioriterede sager
  • sager, der er udsat fra sidste møde
  • sager fra Magistraten
  • sager fra Borgmesterens Afdeling
  • sager fra de øvrige magistratsafdelinger
  • forskellige forslag og forespørgsler fra byrådets medlemmer samt sager, hvor byrådet udelukkende skal orienteres

  Borgmesteren indleder mødet med at gennemgå dagsordenen. Nogle sager kan blive behandlet sammen, hvis de handler om samme emne. Herefter behandler byrådet sagerne, i den rækkefølge de står på dagsordenen.

  Ordførerne får ordet i en rækkefølge, der er bestemt af deres partigruppes størrelse. Det største parti får ordet først.

  Byrådet holder en times pause kl. 18.00. Mødet er slut, når alle sager på dagsordenen er behandlet. Mødet afsluttes dog senest kl. 22.00. Hvis byrådet ikke har nået at behandle alle sager, udskydes de resterende til næste møde.

  Efter det åbne byrådsmøde behandles sager for lukkede døre. Det vil sige, at der ikke er adgang for borgere eller pressen. Sager, der behandles for lukkede døre, er fortrolige sager, herunder personlige sager samt sager om køb og salg, tilbud på bygningsarbejder og leverancer.