Gå til hovedindhold

Beslutninger fra byrådsmødet

Dagsorden for mødet 19. juni ses nedenfor. Den vil under mødet løbende blive opdateret med byrådets beslutninger. Mødet starter kl. 16.00.

 • Læs op

Indhold

  Se video fra byrådsmødet

  Åben dagsorden

  1. Godkendelse af dagsorden  
  Beslutning: 

  2. Etablering af plejehjem til udsatte ældre borgere  
  Beslutning: 

  3. Svar på forslag fra SF om at gentænke plejehjemmet/plejeboligerne Carl Blochs Gade 
  Beslutning: 

  4. Svar på forslag fra RV om sikring af bevaringsværdige træer og beplantning 
  Beslutning: 

  5. Svar på forslag fra EL om at stille nedrivninger af almene boliger i bero 
  Beslutning: 

  6. Revision af økonomisk politik 
  Beslutning: 

  7. Svar på forslag fra S og KF om StudentWhistle til brug for skoleelever
  Beslutning: 

  8. Ny lov om skole- og vejledningsindsats 
  Beslutning: 

  9. Tillægsbevilling til ny afdeling i Risskov Dagtilbud 
  Beslutning: 

  10. Godkendelse af Natura 2000-handleplaner
  Beslutning: 

  11. Lokalplan 1187 Byggemodning - Lergravvej, Trige
  Beslutning: 

  12. Svar på forslag fra Thure Hastrup om to dage med "Gaden er din" i 2024 
  Beslutning: 

  13. Strategi for Havsamarbejdet i Østjylland 
  Beslutning: 

  14. Lokalplan 1115, Tranbjerggårdsvej i Mårslet - Endelig
  Beslutning: 

  15. Borgerforslag: Fortsæt omlægningen af Vesterbro Torv  
  Beslutning: 

  16. Sex-punktsplan for unges seksuelle sundhed
  Beslutning: 

  17. Forslag fra S og KF om økonomisk gevinst ved dosispakket medicin
  Beslutning: 
    
  18. Forslag fra Henrik Arens om stop af ulovligt byggeri 
  Beslutning: 

  19. Forespørgsel fra EL, DD, Henrik Arens og Thure Hastrup om plangrundlaget for havneudvidelsen
  Beslutning: 

  20. Budgetforslag fra SF om efteruddannelse af fagprofessionelle på skolerne
  Beslutning: 

  21. Budgetforslag fra SF om indsats mod matematikvanskeligheder  
  Beslutning: 

  22. Budgetforslag fra DD om tolkning med kunstig intelligens
  Beslutning: 

  23. Budgetforslag fra DD om udvidelse af Fars legestue
  Beslutning: 

  24. Budgetforslag fra SF om 2500 ha vild natur syd for Aarhus inden 2030
  Beslutning: 

  Lukket dagsorden

  25. Ændringer af vedtægter for Aarhus Airport A/S samt genudpegning af nuværende bestyrelsesmedlemmer
  Beslutning: 

  26. Frigivelse af midler fra jordfonden til opkøb
  Beslutning: 

  27. Salg af grund til parkeringshus, Sydhavnskvarteret
  Beslutning: 

  Sidst opdateret: 13. juni 2024