Gå til hovedindhold
Natur og Miljø
Teknik og Miljø

Naturkvalitetsplan

Aarhus Kommune har udarbejdet en naturkvalitetsplan, der sætter rammerne for, hvor vi skaber mere og bedre natur i kommunen.

Indhold

  Naturkvalitetsplanen er en langsigtet plan frem mod 2030, der sætter mål og retningslinjer for den beskyttede natur, skovene, naturnetværket, de strengt beskyttede arter, den bynære natur og bekæmpelsen af invasive arter. 

  Målet med planen er at forbedre naturkvaliteten i de beskyttede naturområder som fx moser, enge, overdrev, strandenge og heder samt at fordoble naturarealet. Flere naturarealer skal være med til at udbygge naturnetværket og sikre spredningsvejene for dyr og planter i landskabet og øge de rekreative muligheder for aarhusianerne. 

  Se kort over naturen

  Vi har udarbejdet et kort, som giver dig mulighed for at finde information om de naturområder, du gerne vil vide mere om. Du kan finde oplysninger om naturarealernes naturværdi, se hvilken målsætning de enkelte naturområder har og finde oplysninger om naturnetværk, strengt beskyttede arter samt et kort over skove i kommunen. 

  Kort - naturkvalitetsplan

  Sidst opdateret: 13. oktober 2023