Gå til hovedindhold
Beredskab, tryghed og sikkerhed
Borgmesterens Afdeling

Beredskabsplan - Plan for fortsat drift

Aarhus Kommunens beredskabsplan understøtter, at drifts- og serviceniveau i videst mulige omfang opretholdes eller hurtigst muligt genetableres, uanset hvilke hændelser, der indtræffer.

 • Læs op

Indhold

  Aarhus Kommunens beredskabsplan skal være med til at understøtte, at kommunes drifts- og serviceniveau i videst mulige omfang kan opretholdes eller hurtigst muligt genetableres, uanset hvilke hændelser, der indtræffer. Beredskabsplanen betegnes Plan for Beredskab og Fortsat Drift. 

  Aarhus Kommune skal være rustet til at håndtere forstyrrelser af driften. Robustheden skal måles på kommunens evne til at opretholde kritiske ydelser og serviceniveauet over for borgerne – også når større eller alvorligere hændelser indtræffer.
  Planen skal tilsikre, at entydige beslutningskompetencer kombineres med de rette faglige kompetencer i kommunen således problemet hurtigt skal løses, skadesvirkningerne begrænses og at kommunens drift hurtigst muligt genoprettes.

  Planen er vedtaget i Aarhus Byråd den 19. januar 2022.

  Plan for fortsat drift og baggrundsmateriale

  Sidst opdateret: 22. maj 2024