Gå til hovedindhold

Økonomisk Politik i Aarhus Kommune

Den økonomiske politik definerer de overordnede økonomiske mål, og de styringsprincipper, som gælder i Aarhus Kommune.

 • Læs op

Indhold

  Den økonomiske politik tydeliggør retning og opstiller pejlemærker for økonomistyringen, og den har som overordnet mål at medvirke til, at de kommunale indtægter anvendes på en måde, der sikrer størst mulig værdi for borgerne. Herunder, at der skabes et økonomisk råderum til tværgående prioritering, og at der kan foretages bevidste politiske prioriteringer.

  Mål og midler i den økonomiske politik:

  • Måltal for finansiel egenkapital
  • Måltal for likviditet – kassebeholdningen  
  • Budgetmodeller
  • Finansieringsbidrag til budgetmodellerne
  • Måltal for effektivisering
  • Økonomisk decentralisering – rammestyring
  • Målstyring
  • Ikke-decentraliserede sektorer
  • Investeringsmodeller                                                         
  • Anlæg – driftsfinansierede anlægsinvesteringer
  • Transparens, enkelhed og helhedstænkning 

  Den økonomiske politik er vedtaget af Byrådet, og kan ændres af Byrådet, men som udgangspunkt forudsættes den at udgøre en overordnet ramme, der evalueres og eventuelt justeres i starten af hver byrådsperiode.

  Økonomisk politik for Aarhus Kommune (1. februar 2021)

  Bilag 1: Bevillingsregler

  Bilag 2: Principper for brug af investeringsmodeller i Aarhus Kommune

  Sidst opdateret: 23. august 2023