Gå til hovedindhold

Budget 2017

I budgettet kan du finde oplysninger om mål og økonomi for alle dele af Aarhus Kommune.

Indhold

  Aarhus er på mange områder inde i en positiv udvikling. Der er en høj befolkningsvækst, en positiv beskæftigelsesudvikling, og der bliver stadig færre, der er afhængige af offentlige ydelser. Indtægts- og uddannelsesniveauet i befolkningen er stigende.

  I budgettet for 2017 betyder den positive udvikling i Aarhus, at der i forhold til tidligere er lavere udgifter til indkomstoverførsler, hvilket samtidig betyder flere skatteindtægter. Men det betyder også, at kommunen får færre indtægter fra de udligningsordninger, som fordeler pengene til landets kommuner. Samlet set betød det, at de ikke-disponerede midler var begrænsede ved forhandlingerne om budget 2017.

  Nye tiltag

  I forliget om budget 2017-2020 er der bl.a. via omprioriteringer og administrative besparelser fundet penge til en række tiltag. Området for voksne med handicap får i gennemsnit yderligere 53 millioner kr. om året de næste fire år. Der blev også fundet penge til bl.a. toiletter på folkeskolerne, en ramme til idrætsfaciliteter, en ramme til kulturen, et opgør med parallelsamfund, ældre medicinske patienter og ældre med handicap, renholdelse af byen - for blot at nævne nogle de øvrige tiltag i budgetforliget.

  Endvidere er der afsat penge til de store velfærdsområder, så den stigende efterspørgsel i takt med en voksende befolkning kan imødekommes. Befolkningsudviklingen indebærer, at udgifterne stiger med yderligere ca. 100 mio. kr. hvert år i perioden 2017-2020. En stigning på ca. 100 mio. kr. hvert år svarer til knap 1 % af de samlede serviceudgifter. Det vil sige, at befolkningsudviklingen indebærer en stigning på knap 4 % i serviceudgifterne i budgetperioden.

  De administrative udgifter reduceres med 17 mio. kr. årligt fra 2017, og yderligere 15 mio. kr. årligt fra 2018.

  Effektiviseringer

  Byrådet i Aarhus Kommune har gennem mange år prioriteret stram økonomistyring og økonomisk balance, og der er gennemført omfattende omstillinger og effektiviseringer. Velfærden er løbende udviklet, samtidig med at antallet af medarbejdere gennem en årrække har været faldende relativt set. I 2011 var der 75,1 medarbejder pr. 1.000 indbyggere, mens dette tal i 2020 vil falde til 64,8. Alene i 2015 er der gennemført konkrete, reelle effektiviseringer for 156 mio. kr. og der forudsættes hvert år gennemført reelle effektiviseringer for mindst 115 mio. kr. Også på forsyningsområdet er der effektiviseret, så en aarhusiansk familie i et standard parcelhus i 2016 betaler 2.100 kr. mindre end i 2013

  Forligstekst budget 2017

  Økonomioversigt til budgetforliget budget 2017

  Venstres byrådsgruppe, Dansk Folkepartis byrådsgruppe, Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe og Lars Boje Mathiesen fremsatte forud for andenbehandlingen af budgettet et alternativt budgetforslag. Det alternative budgetforslag opnåede ikke flertal ved anden behandlingen. 

  Alternativt budgetforslag

  Økonomioversigt til det alternative budgetforslag

  Sidst opdateret: 23. august 2023