Gå til hovedindhold

Høringsfasen er afsluttet. Ændring af parkeringsområde foran Ceres Park/Aarhus Stadion fra offentlig p-plads til privat, offentlig tilgængelig p-plads

Aarhus Kommune påtænker at ændre status på parkeringspladsen foran Ceres Park/stadion ved Stadion Allé og Havreballe Skovvej.

 • Læs op

Indhold

  Kort over p-areal der ændrer status

  Parkeringsarealet ligger på matr.nr. 229i Marselisborg, Århus Grunde. Ejendommen er ejet af Aarhus Kommune. Parkeringspladsen har været anvendt til offentlig parkering igennem mange år og har de facto været administreret efter vejloven som et offentligt vejareal.

  P-pladsens status påtænkes nu ændret til privat parkeringsplads med offentlig tilgængelig parkering – stadig med Aarhus Kommune som ejer.

  Set i lyset af den fremtidige udvikling af Kongelunden og områdets udvikling til en idrætsby finder Aarhus Kommune det hensigtsmæssigt at kunne benytte arealet mere fleksibelt. Arealet ønskes derfor ændret til et regulært privat areal, som kan tages i anvendelse til forskellige formål, og hvor parkeringen kan disponeres frit, herunder lejlighedsvist indgå som eventparkering o. lign.

  Arealet påtænkes opretholdt som tilgængelig for offentlig parkering i det omfang det ikke er i anvendelse til andre formål eller indtil det evt. indgår i de kommende ændringer, der vil ske i området ved realisering af den igangværende planlægning i området.

  Beslutningen om nedlæggelsen af p-arealet vil blive truffet efter § 15 og § 124 i lov om offentlige veje, lov nr.  421 af 25/04/2023. Jf. § 126 i samme lov kan ændringen til privat fællesvej og -sti ske uden 4 års forvarsling, idet Aarhus Kommune er ejer af de tilgrænsende ejendomme og dermed eneste berørte ejer. 

  Den påtænkte ændring sendes i offentlig høring fra d. 12. december 2023 til 7. februar 2024 

  Indsigelser, kommentarer m.v.  til den påtænkte nedlæggelse af arealet som offentligt parkeringsareal kan inden den 7. februar sendes til Aarhus kommune, Teknik og Miljø:

  e-mail: mad@mtm.aarhus.dk

  eller

  Aarhus Kommune, Teknik og Miljø,
  Mobilitet,
  Karen Blixens Boulevard 7,
  8220 Brabrand

  Når høringsfristen er udløbet, vil sagen sammen med de indkomne høringssvar blive forelagt Byrådet til afgørelse efter vejlovens § 15 og 124.

  Hvis kommunen afviser et krav fra en ejer om, at p-pladsen opretholdes som offentlig parkeringsplads, kan ejeren inden for 4 uger efter afgørelsen kræve sagen indbragt for taksationskommissionen.

  Sidst opdateret: 14. februar 2024