Gå til hovedindhold

Honorarstøtte

Honorarstøtte til rytmiske spillesteder og musikforeninger i Aarhus Kommune 2019. Ansøgningsfrist 15. september.

 • Læs op

Indhold

  Aarhus Kommune ønsker gennem sin kulturpolitik at støtte op om de spillesteder og musikforeninger, som har kontinuerlig præsentation af rytmisk musik og bidrager til udvikling af det aarhusianske musikmiljø.

  Derfor er der på byrådets budget afsat en pulje til honorarstøtte på ca. 1.040.000 kr., som kan ansøges en gang årligt. Det endelige beløb kendes først efter Aarhus Byråds vedtagelse af budgettet for 2019.

  Ansøgningsrunden for 2019 sættes i gang nu og ansøgningsfristen er den 15. september 2018, kl. 23.59.

  Sådan ansøges der:

  Nærmere oplysninger om støtteordningens kriterier, ansøgningsproces, behandlingstid, etc. findes via dette link:

  http://www.aarhus.dk/honorarstoette

  Ansøgningen skal indsendes via Kulturforvaltningens Ansøgningsportal:

  Ansøgninger indsendt på anden vis accepteres ikke.

  Betingelser:
  Det er en betingelse, at spillestedet / musikforeningen

  • afholder mindst ti koncerter årligt
  • fordelt på mindst seks måneder
  • der tages entré til de støttede koncerter
  • at der ydes professionel tarifmæssig honorering for de medvirkende musikere. 

   Reglerne har baggrund i Musiklovens bestemmelser om honorarstøtte.

  Det er også en betingelse at koncerterne bliver afviklet i Aarhus Kommune og spillested/musikforening har hjemsted i Aarhus Kommune

  Hvordan gives støtten?

  Støtten gives til musikerhonorarer.

  Støtten tildeles efter Musiklovens retningslinjer for honorarstøtte, således at den samlede offentlige støtte dels er bevilget af Aarhus Kommune, dels af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Støtten ydes som tilskud i form af honorarstøtteklip. Et honorarstøtteklip er i 2019 2.080 kr., som er finansieret med 1.040 kr. fra staten og 1.040 kr. fra kommunen.
  Læs mere om retningslinjer for honorarstøtte på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside:

  https://slks.dk/tilskud-tilladelser/stamside/tilskud/honorarstoette-til-rytmiske-spillesteder/

  Har du spørgsmål?

  Kontakt Kulturforvaltningen E-mail: kultur@aarhus.dk eller tlf. 20476957 eller 4185 6676.

   

  Sidst opdateret: 12. november 2023