Gå til hovedindhold

Endelig vedtagelse og offentliggørelse af Planstrategi 2023

Aarhus Byråd vedtog den 21. februar 2024 Planstrategi 2023 endeligt.

 • Læs op

Indhold

  I referatet fra byrådsmødet kan du se indstillingen og alle bilag 

  Planstrategi 2023 var i offentlig høring fra den 22. maj til den 15. august 2023. På baggrund af høringen samt en række politiske beslutninger efter høringen vedtog byrådet planstrategien med nogle ændringer.

  Konkret er planstrategien justeret i forhold til angivelsen af målsætninger i eksisterende politikker, afsnit vedrørende mobilitet, det åbne land og den sociale sammenhængskraft er justeret til, ligesom klimahensyn er blevet tydeliggjort. Samtidig er afgrænsningen af nogle af de foreslåede byvækstområder justeret og der er rettet nogle fejl på kort over den højklassede kollektive trafik.

  Planstrategi 2023 er offentliggjort på plandata.dk den 26. februar og kan findes her

  Klagevejledning

  Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr.

  for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

  Klageportalen kan findes her 

  Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet.

  Du kan læse mere om mulighederne på Planklagenævnets hjemmeside her

   

  Sidst opdateret: 26. februar 2024