Gå til hovedindhold

Forslag til Planstrategi 2023

Aarhus Byråd har vedtaget at udsende forslag til Planstrategi 2023 i offentlig høring. Planstrategien fungerer samtidig som kommunens Agenda 21 redegørelse.

 • Læs op

Indhold

  Høringen gennemføres fra den 22. maj til den 15. august.

  Med planstrategien lægges op til en fuld revision af kommuneplanen. Høringen fungerer også som indkaldelse af ideer og forslag til Kommuneplan 2025.

  Din mulighed

  Forslaget kan findes på Aarhus Kommunes høringsportal på deltag.aarhus.dk. Høringssvar kan indsendes via høringsportalen.

  Aarhus Kommune afholder et borgermøde om planstrategien den 12. juni kl. 19 – 21 på Blixens, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Boulevard.

  Tilmelding til borgermødet kan ske via kommunens høringsportal, deltag.aarhus.dk.

  Miljøvurdering

  Ifølge Miljøvurderingsloven LBK nr. 4 af 03/01/2023 skal der foretages en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.

  Det er Aarhus Kommunes vurdering, at Planstrategi 2023 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planstrategien, jf. § 2 stk. 1, med sit overordnede og strategiske sigte ikke fastlægger bindende rammer for fremtidige anlægstilladelser. Dette vil først ske efterfølgende gennem udarbejdelse af kommune- og lokalplanlægning, der konkretiserer strategiens indhold.

   

  Sidst opdateret: 18. august 2023