Gå til hovedindhold

Tillæg nr. 147 til Kommuneplan 2017

Aarhus Byråd har vedtaget at udsende forslag til Tillæg nr. 147 til Kommuneplan 2017 i offentlig høring. Høringen gennemføres fra den 28. juni til den 6. september 2023.

 • Læs op

Indhold

  I kommuneplanen indgår retningslinjer, hvorefter der kan stilles krav om op imod 25 % almene boliger i lokalplanlægningen. Retningslinjen blev indarbejdet i Kommuneplan 2017 i forlængelse af en lovændring i 2015 og vedtagelsen af Aarhus Kommunens boligpolitik i 2016.

  Muligheden for at stille krav om almene boliger er dog ikke indarbejdet i kommuneplanrammerne og det har derfor løbende været nødvendige at vedtage kommuneplantillæg, der tilføjer mulighederne i rammerne, når Aarhus Kommune har stillet krav om almene boliger.

  Med kommuneplantillægget skrives muligheden for almene boliger ind i de generelle kommuneplanrammer. Herved vil det fremover ikke være nødvendigt at udarbejde separate kommuneplantillæg.

  Tillægget ændrer ikke på hidtidig praksis og det vil fortsat være byrådet, der i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplaner, bestemmer om kravet om almene boliger skal bringes i anvendelse.

  Din mulighed

  Forslaget kan findes på Aarhus Kommunes høringsportal på deltag.aarhus.dk

  Høringssvar kan indsendes via høringsportalen.

  Miljøvurdering

  Ifølge Miljøvurderingsloven LBK nr. 4 af 03/01/2023 skal der foretages en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.

  Aarhus Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget foretaget en screening og vurderet, at forslaget ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, hvorfor planforslaget ikke medfører behov for en miljøvurdering.

  Sidst opdateret: 4. september 2023