Gå til hovedindhold

35q. Tidsbegrænset parkering/Urigtigt indstillet p-skive

Læs mere om tidsbegrænset parkering/urigtigt indstillet p-skive for køretøjer over 3500 kg i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  Det er ulovligt at parkere et køretøj over 3500 kg med en urigtigt indstillet p-skive på en tidsbegrænset parkeringsplads. Det er ulovligt, fordi det da ikke er muligt for byens cityassistenter at kontrollere, hvor længe køretøjet har været parkeret på pladsen.

  P-skiven skal indstilles på tidspunktet for parkeringens begyndelse (fra nærmeste kvarter). Såfremt p-skiven er indstillet, men parkeringstiden er udløbet, vil køretøjet modtage en parkeringsafgift.

  Eksempel: Der parkeres kl. 12.55 på en parkeringsplads med 2-timers tidsbegrænset parkering. P-skiven indstilles til kl. 13.00, idet man ved ankomst skal sætte viseren på p-skiven frem til det nærmeste kvarter. En cityassistent tjekker bilens p-skive kl. 15.30 og konstaterer, at tiden er udløbet. Køretøjet får i dette tilfælde en parkeringsafgift. 

  Tidsbegrænset parkering er nødvendig i befærdede beboelsesområder og forretningsområder for at sikre udskiftning på pladserne, således at beboere og forretningskunder i området har mulighed for at parkere deres køretøjer.

  Relevant retspraksis

  Fogedretten i Randers d. 14. juni 2021

  En bilist blev pålagt en parkeringsafgift for at have indstillet sin p-skive forkert. Bilisten anførte, at afgiften var forkert pålagt. Bilisten lagde bl.a. til grund, at skiltningen, der angav tidsbegrænsningen, var umulig at se grundet en parkeret varevogn. Reglerne var desuden blevet ændret for nylig, da der tidligere ikke havde været tidsbegrænsning på pladsen. Det faktum, at bilisten købte en betalingsbillet i stedet for at stille p-skiven viste (ifølge bilisten), at denne handlede i god tro.  

  Fogedretten tilkendegav, at man på en tidsbegrænset parkeringsplads ikke kan vælge at købe en parkeringsbillet i stedet for at stille p-skiven. Retten anførte desuden, at skiltene fremstod tydelige og synlige på parkeringsvagtens billeder. Retten fandt derfor, at afgiften var pålagt med rette.  

  Se billeder af forseelsen her.

  Højesterets afgørelse af d. 20. marts 2019

  En bilist pålægges en parkeringsafgift for ikke at have indstillet bilens parkeringsskive på en tidsbegrænset parkeringsplads, trods han havde købt parkeringstid via en parkeringsapp.

  Bilisten mente, at køb af parkeringstid via parkeringsappen udgjorde tilstrækkelig angivelse af tidspunktet for parkeringens begyndelse.

  Højesteret fandt, at parkeringsskivebekendtgørelsen angiver den måde, en parkant kan angive tidspunktet for parkeringens begrundelse i et område med tidsbegrænset parkering, og at dette ikke var overholdt i sagen. Højesteret tilføjede, at køb af parkeringstid via en parkeringsapp ikke udgør en teknisk løsning efter færdselsloven, idet appen ikke automatisk registrerer parkeringens begyndelse uden parkantens involvering. Parkeringsafgiften var derfor pålagt korrekt.

  Særligt for køretøjer med invalideskilt

  For køretøjer med et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden, er det tilladt, at parkere i en time på en parkeringsplads med tidsbegrænsning på 15 minutter eller 30 minutter. Det er dog fortsat en forudsætning, at parkeringsskiven er indstillet korrekt.

  Tiltaget skyldes, at det ønskes at gøre byen tilgængelig for personer med varigt nedsat gangdistance, men at det også er nødvendigt at sikre udskiftning på de tidsbegrænsede parkeringspladser, således at beboere og forretningskunder i området kan parkere deres køretøjer.

  Sidst opdateret: 18. december 2023