Gå til hovedindhold

35i. Parkeringsforbud afmærket ved tavle eller brudt gul kantlinje

Læs mere om parkeringsforbud afmærket ved tavle eller brudt gul kantlinje for køretøjer over 3500 kg i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  Det er ulovligt at parkere et køretøj over 3500 kg på en strækning, hvor skilte eller brudte gule kantlinjer indikerer, at der er parkeringsforbud. Det er dog lovligt at foretage en standsning af køretøjet i op til 3 minutter eller foretage en kontinuerlig af- og pålæsning.

  Parkeringsforbuddene er gældende, fordi parkering på strækningerne vil være til gene for øvrige trafikanters oversigtsforhold, fremkommelighed og trafiksikkerhed.

  Nedenstående illustrationer viser hhv. et parkeringsforbud afmærket ved tavle og et parkeringsforbud afmærket ved brudt gul kantlinje.

   

  Særligt for køretøjer med handicapkort

  Det er tilladt at parkere et køretøj med et synligt og gyldigt handicapkort i forruden i op til 15 minutter på en strækning med parkeringsforbud afmærket ved tavle eller brudt gul kantlinje. Parkeringen forudsætter, at handicapkortet har påtrykt serienummer, samt at parkeringsskiven er korrekt indstillet.

  Tiltaget skyldes, at det ønskes at gøre byen tilgængelig for personer med et handicap, samtidig med, at der tages hensyn til øvrige trafikanters mulighed for af- og påsætning/af- og påstigning.

  Relevant retspraksis

  Fogedretten i Aalborg d. 13. august 2018

  En bilist havde parkeret en trailer på en strækning med parkeringsforbud. Parkeringsforbuddet var tydeligt afmærket med skilt og undertavle. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, idet han på forseelsestidspunktet havde solgt traileren. Han kunne dog ikke fremlægge dokumentation for salget, således at hans status som ejer i SKAT’s Motorregister kunne ændres. På den baggrund konkluderede Fogedretten, at afgiften var korrekt pålagt.

  Se billeder af forseelsen her.

  Fogedretten i Lyngby d. 13. november 2012

  En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret på en strækning med parkeringsforbud. Forbuddet var tydeligt markeret med skiltning.

  Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, eftersom en del andre bilister også havde parkeret på strækningen, samt fordi to indkørsler på strækningen var markeret med gult, hvilket han fandt misvisende for forbuddet.

  Fogedretten konkluderede, at skiltningen på stedet var tydelig, samt at bilisten med kendskab til Færdselsloven hverken burde have opfattet andre parkerede køretøjer eller gule afmærkninger af indkørsler som misvisende for forbuddet. På den baggrund fastholdt retten parkeringsafgiften.

  Sidst opdateret: 18. december 2023