Gå til hovedindhold

35e. Betinget standsningsforbud

Læs mere om betinget standsningsforbud for køretøjer over 3500 kg i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  Det er ulovligt at parkere et køretøj over 3500 kg på en strækning med betinget standsningsforbud. Det er derimod lovligt at standse et køretøj på strækningen. En standsning varer op til 3 minutter, mens en parkering varer længere tid end det. Forbuddet er tydeligt markeret med ubrudt gul kantlinje eller skilte i overensstemmelse med billedet nedenfor.

  Parkeringen er ulovlig, fordi betinget standsningsforbud oprettes i tætbefærdede områder, hvor det er nødvendigt med skærpede krav til oversigtsforhold og ekstra hensyntagen til fremkommelighed.

  Relevant retspraksis

  Fogedretten i København d. 10. december 2002

  En bilist havde parkeret på et sted, hvor der var opsat en forbudstavle med betinget standsningsforbud. Hovedtavlen angav standsningsforbud, og en undertavle angav, at af- og påstigning var tilladt. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, eftersom parkeringen dannede grundlag for, at han kunne foretage en kortvarig aflæsning.

  Fogedretten fandt, at afgiften var korrekt pålagt, idet parkeringsvagten havde observeret bilen i 5 minutter, samt fordi bilen var henstillet et sted, hvor udelukkende af- og påstigning var tilladt, ikke af- og pålæsning.

  Sidst opdateret: 12. december 2023