Gå til hovedindhold

35d. Standsning i forbudszone

Læs mere om standsning i forbudszone for køretøjer over 3500 kg i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  Det er ulovligt at standse eller parkere et køretøj over 3500 kg uden for de afmærkede båse i en zone med standsningsforbud. Standsningen er ulovlig, fordi standsningsforbud oprettes i tætbefærdede områder, hvor det er nødvendigt med skærpede krav til oversigtsforhold og ekstra hensyntagen til fremkommelighed.

  Standsningsforbuddet er tydeligt markeret med skilte ved alle indfaldsveje til zonen.

  Relevant retspraksis

  Fogedretten på Frederiksbjerg d. 3. oktober 2017

  En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at parkere i en zone med standsningsforbud. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, idet han ikke mente, at skiltningen var tilstrækkelig tydelig.

  Fogedretten vurderede, at afgiften var pålagt med rette, fordi zonetavler var opsat ved alle indkørsler til zonen, og at skiltningen derfor var tydelig.

  Sidst opdateret: 12. december 2023