Gå til hovedindhold

35å. Uden gyldig betaling for parkering

Læs mere om parkering uden gyldig betaling for køretøjer over 3500 kg i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  Det er ulovligt at parkere et køretøj ovre 3500 kg på en tidsbegrænset parkeringsplads uden gyldig betaling for parkering. 

  Det er desuden kun tilladt at parkere i en parkeringszone i den periode, der er betalt for. Køretøjet skal være fjernet fra pladsen senest ved udløbet af den parkeringstid, der er betalt for.

  Betaling kan foretages i en parkerings-app eller i en parkeringsautomat, som illustreret nedenfor. 

  Aarhus Kommune har aftaler med fem forskellige ordninger, der gør det muligt at betale for parkering med smartphone:

  Det er underordnet, hvilken app du bruger. Alle apps er landsdækkende og kan bruges i alle zoner.

  Når du betaler i en parkeringsapp eller i en parkeringsautomat, indebærer det en risiko for fejlindtastning. Ifølge retspraksis er det bilisten, som bærer ansvaret for at indtaste registreringsnummeret korrekt i parkeringsappen. I tilfælde af fejlindtastning tager man stilling til den konkrete risiko for misbrug af betalingsparkeringssystemet ifølge fogedretten og højesteret. Der bliver lagt vægt på, om det fejlagtigt indtastede registreringsnummer findes i Det Danske Motorregister.

  Aarhus Kommune tager hensyn til, om det fejlagtigt indtastede køretøj befinder sig uden for Aarhus Kommune på tidspunktet for parkeringen, såfremt dette kan bevises.

  Relevant retspraksis

  Fogedretten i Aarhus d. 17. juni 2021

  En bilist blev pålagt en parkeringsafgift for manglende betaling på en betalingsparkeringsplads. Bilisten anførte dog, at afgiften var forkert pålagt, idet han faktisk havde betalt for parkering i sin parkeringsapp.

  Problemet var imidlertid, at bilisten havde to registreringsnumre tilknyttet appen, idet denne ejede to køretøjer. Ved en fejl havde bilisten valgt det forkerte registreringsnummer, som vedrørte det andet køretøj. Ifølge bilisten burde denne ikke bøde for sin fejl, eftersom der faktisk var foretaget betaling.

  Ifølge fogedretten var parkeringsafgiften korrekt pålagt, idet det anførte registreringsnummer tilhørte en anden bil, og der dermed var risiko for misbrug ved indtastning af dette registreringsnummer. Afgiften var derfor pålagt med rette.

  Fogedretten i Horsens d. 21. oktober 2020

  En bilist blev pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret uden gyldig betaling. Bilisten havde betalt for parkeringen, men havde fejlagtigt indtastet registreringsnummeret i parkeringsautomaten med ét forkert ciffer. I Det Danske Motorregister fandtes der en anden bil med det fejlagtigt indtastede registreringsnummer, og derfor fandt fogedretten, at der var risiko for misbrug. Afgiften var derfor pålagt med rette.

  Fogedretten i København d. 7. september 2012

  En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret uden gyldig betaling. Bilisten havde købt en billet fra en automat fra et privat parkeringsselskab og anvendt den, idet han troede, at han kørte ind på et privat parkeringsområde.

  Fogedretten fandt, at afgiften var korrekt pålagt, da det private parkeringsområde ved tydelig skiltning og med et lavt hegn var klart adskilt fra kommunens parkeringsareal.

  Sidst opdateret: 18. december 2023