Hjælp til dækning af egenbetaling

Ydelsescentret skal vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet, og om du har økonomisk mulighed for at betale udgiften selv.

Din ansøgning om hjælp toil egenbetalingen skal derfor ingives før behandlingen udføres.