Gå til hovedindhold

Ungetilbuddet Nord

Midlertidigt ophold til unge, der er 18-24 år, hjemløs og har sociale problemer, fx misbrug, kriminalitet og psykisk sårbarhed.

Indhold

  Vi støtter dig i at komme i egen bolig eller relevant botilbud.

  Tilbuddets indhold

  Mens du er hos os, skal du aktivt medvirke til forandring og udvikling. Gennem et tæt samarbejde støtter vi dig i at koordinere og tilrettelægge en målrettet indsats, der passer til dig. Vi samarbejder også med andre relevante samarbejdspartnere, som fx andre afdelinger i Sociale Forhold og Beskæftigelse og kommunen og frivillige organisationer. Målet er, at du bliver i stand til at flytte i egen bolig eller relevant botilbud.

  Når du flytter ind hos os, må du medbringe ca. 2 flyttekasser med dine egne ting og eget tv, men ingen større møbler.

  Vi har 14 møblerede lejligheder med eget bad, udgang til fælles have og et stort fælles køkkenalrum.

  Sådan får du adgang til tilbuddet

  Hvis du vil have ophold hos os, skal du blot ringe til os.

  Andre kommunale afdelinger og samarbejdspartnere kan også henvise dig. Vi har ingen akutte pladser og heller ingen venteliste. Vi gemmer din henvendelse i en måned, og hvis du ikke har fået en plads inden da, opfordrer vi dig til at kontakte os igen. 

  Henvisning fra offentlige myndigheder og/eller samarbejdspartnere

  Vi har én indgang, dvs. at første skridt er at kontakte Modtagelsen på tlf. 86 29 22 55.
  Målet med et midlertidigt ophold på Ungetilbuddet Nord er, at den unge støttes og vejledes i at tilegne sig de egenskaber der skal til, for at komme i egen bolig eller relevant botilbud.
   
  Vi arbejder med individuelle delplaner for at sikre, at der arbejdes målrettet med at optimere den unges muligheder for at komme i egen bolig eller relevant botilbud. Delplanen er et fælles værktøj til at sikre den unges udvikling under opholdet. Planen udarbejdes i samarbejde med den unge og med afsæt i den unges egne ønsker og ambitioner.
   
  For at sikre en helhedsorienteret indsats på tværs af kommunens instanser, tilbydes den unge, at få udarbejdet en § 141 handleplan i samarbejde med fremskudt myndighed.

  Proceslinjen

  Under den unges ophold på Ungetilbuddet Nord arbejdes der ud fra en proceslinje. Den unges situation klarlægges, og sammen med kontaktperson og Ungetilbuddets medarbejdere guides den unge igennem proceslinjen til egen bolig eller relevant botilbud.

   
  CTI-metoden

  Vi tilbyder den unge en intensiv og koordinerende indsats ud fra CTI-metoden. CTI står for Critical Time Invention og er en 9 måneders afgrænset intensiv bostøtteindsats, der har til formål at skabe glidende overgange fra boform til egen bolig eller relevant botilbud.
   

   
  Recovery-orienteret tilgang

  Vi arbejder Recovery-orienteret. På Ungetilbuddet Nord, vil den unge derfor opleve en høj grad af medinddragelse i forhold til individuelle og organisatoriske beslutningsprocesser. Den unge tilbydes at skrive sine egne journalnotater, og den unges holdninger og meninger vægtes. Vi inddrager også den unge i daglige beslutningsprocesser gennem beboermøder og rundvisninger eller når den unge sidder med til ansættelsessamtaler.
   
   
  Sidst opdateret: 22. november 2023