Gå til hovedindhold

Bostøtte og mestringsvejledning

Er du fyldt 18 år og har en psykisk sårbarhed, et handicap eller sociale udfordringer, kan du få rådgivning, vejledning og støtte - inden udfordringerne vokser sig for store.

 • Læs op

Indhold

  Åben Fleksibel Rådgivning i Sdr. Allé 33 er et tilbud uden lange ventetider. Her bliver du hurtigt tilbudt en samtale, hvor vi sammen finder ud af, om du har brug for en enkelt samtale, flere samtaler eller måske et lidt længere individuelt forløb, som kan have en varighed på op til seks måneder.

  Du kan blandt andet få vejledning om:

  • Håndtering af hverdagen
  • Sociale forhold
  • At finde vej i systemet
  • Finde indhold i hverdagen
  • Økonomiske spørgsmål.

  Læs mere hos Åben Fleksibel Rådgivning, der er link til dem nederst på siden. Du er velkommen til at besøge os. Åbningstiden er mandag-onsdag klokken 10-15, torsdag klokken 13-17 og fredag klokken 10-13.

  Bostøtte - mestringsvejleder

  Har du brug for mere omfattende hjælp, skal du søge om socialpædagogisk støtte. Du kan søge digitalt, og der er link til ansøgning længere nede på denne side. Sammen med en rådgiver, skal I afklare, hvilken hjælp, du kan få.

  Når du har fået en bevilling, får du kontakt til en bostøttemedarbejder eller mestringsvejleder, og sammen skal I planlægge dine mål og indhold for indsatsen.

  Det kan for eksempel handle om:

  • Forbedre dine muligheder for livsudfoldelse med hjælp til at deltage i samvær og aktiviteter.
  • Støtte til at opbygge og vedligeholde netværk med sociale relationer - beskæftigelsesmuligheder eller uddannelsesmuligheder.
  • Få mere struktur og overblik i hverdagen.
  • Vedligeholde og udvikle færdigheder gennem træningsprogrammer.
  • Kontakt- og samarbejde med offentlige myndigheder.
  • Støtte til gå ind i og fastholde behandling.

  Det kan også handle om støtte til planlægning og træning af rengøring, madlavning, indkøb, oprydning, tøjvask og daglig økonomi.

  Det kan ikke handle om:

  • Ferieledsagelse eller anden ledsagelse uden konkret pædagogisk formål.
  • Personlig og praktisk hjælp uden pædagogisk formål om læring.
  • Behandling - fx samtaleforløb hos psykolog.


  Sådan får du adgang til tilbuddet

  Du skal søge om tilbuddet ved Rådgivning og Visitation Voksne. Du ansøger her:

  Søg om socialpædagogisk støtte, hvis du er 18 - 66 år
  Ansøgning om bostøtte til borgere over 67 år

  Du er også velkommen til at kontakte os for nærmere oplysninger og for ansøgning. Se kontaktoplysninger under "Kontakt".

  Lovgrundlag

  Rådgivning, vejledning og støtte gives efter servicelovens § 82b. Bostøtte mestringsvejledning gives efter servicelovens § 85.

  Sidst opdateret: 20. februar 2024