Gå til hovedindhold

Ellengården - bosted for hjemløse familier

Vi tilbyder midlertidigt ophold til familier med børn under 18 år, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig og til enlige kvinder uden hjemmeboende børn og med særlige sociale problemer.

 • Læs op

Indhold

  Mens du er her, tilbyder vi støtte og hjælp. Familier får mulighed for udvikling og støtte i trygge rammer, så alle får gode betingelser til at skabe sig en fremtid med størst mulig stabilitet, når I flytter fra Ellengården.

  Vi støtter jer i at finde og bruge egne ressourcer og få afdækket, om der er behov for ekstra støtte.

  Vi beslutter, om du kan bo her, tilbuddet er til familier eller kvinder, der:

  • har særlige sociale problemer
  • ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig
  • har brug for støtte, omsorg og efterfølgende hjælp
  • er aktivt boligsøgende
  • i tilfælde af misbrugsproblemer vil tage imod behandling
  • ikke oplever opsøgende vold.

  Beboere på Ellengården:

  • er aktiv boligsøgende
  • kan tage ansvar for sig selv og kan klare de praktiske opgaver i boligen
  • har overskud til at passe egne børn
  • er indstillet på at samarbejde med Ellengården, og andre relevante samarbejdspartnere
  • deltager i udarbejdelse af opholdsplan og indstillet på at samarbejde med sin kontaktperson
  • er indforstået med husets regler.


  Tilbuddets indhold

  • Vi har 19 akutlejligheder.
  • Akutpladserne er primært små 2-værelseslejligheder til familier og og 1-værelseslejligheder til enlige. Disse er møblerede, og I skal lave mad i eget køkken i lejlighederne.
  • Vi har en stor have med masser af muligheder for aktivitet og desuden gymnastiksal, ungdomsrum og krea-rum, hvor der er mulighed for forskellige aktiviteter.
  • Der er en egenbetaling i alle boliger, den opkræves af din hjemkommune. Du betaler et fastsat beløb pr. døgn, og du kan ikke søge boligstøtte til huslejen. Hvis du har mange udgifter, kan din egenbetaling nedsættes.

  Som beboer eller familie på Ellengården tilbydes du bl.a.:

  • Udrednings- og Opholdsplan, som udarbejdes i samarbejde med din eller jeres kontaktperson (familiepædagog) på Ellengården. Opholdsplanen handler om de områder (økonomi, bolig m.v.), du eller I har brug for støtte og hjælp til.
  • Familiesamtale, hvor fokus bl.a. vil være, hvordan I har det med at bo på Ellengården, hvad der kendetegner jer som familie, hvad er I særligt gode til, og hvad der kan være særligt svært.
  • Støtte og omsorg i trygge rammer, så du eller I får de bedste muligheder for at skabe dig/jer en fremtid med størst mulig ro og stabilitet.
  • Råd og vejledning fra vores socialrådgiver i forhold til afklaring af økonomiske og socialretlige forhold, fx spørgsmål vedr. samvær, forældremyndighed, gæld m.m.

  Bostedet Ellengården er en selvejende institution, som har driftsoverenskomst med Aarhus Kommune, og vi er en del af Jysk Børneforsorg/Fredehjem.

  Vores personale har alle en socialfaglige uddannelse og megen erfaring, og består af forstander, socialrådgivere, pædagoger og administrativ medarbejder.

  Sådan får du adgang til tilbuddet

  Du kan ringe til os eller møde op personligt. Det kan også være en pårørende, læge, en kommunal sagsbehandler eller andre, der kontakter os på dine vegne.

  Inden en eventuel indskrivning holder vi et møde med dig/jer, jeres familierådgiver og vores socialrådgiver og familiepædagog. Her vil du blive orienteret om, hvad det betyder at være indskrevet og bo her, og vi vil høre om dig/jer så vi kan tage stilling til om tilbuddet er det rette for dig/din familie.


  Lovgrundlag

  Tilbuddet drives efter serviceloven § 110.

  Sidst opdateret: 10. april 2024