Gå til hovedindhold

Handicapkørsel

Handicapkørsel kan bruges til sociale formål og fritidsformål.

 • Læs op

Indhold

  For at få handicapkørsel, skal du: 

  • være svært bevægelseshæmmet og berettiget til kørestol eller ganghjælpemidler. Gælder for bevægelseshæmmede.  
  • have synsstyrke på 0,10 eller mindre (eller tilsvarende). Gælder for synshæmmede. 
  • være fyldt 18 år. 
  Vores kriterier for bevilling af handicapkørsel er blev ændret. 
  Har du søgt om handicapkørsel fra d. 1. januar 2019 til d. 1. september 2021 og fået afslag, har du mulighed for at henvende dig på ny, for at få vurderet din sag igen efter de nye kriterier. 

  Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af din situation. I nogle tilfælde skal vi bruge lægeoplysninger for at kunne vurdere en ansøgning. Du kan forvente at blive kontaktet af en konsulent, hvor du får mulighed for at uddybe din ansøgning.

  Du har ret til at have en bisidder hos dig. Dette kan være en pårørende, en ven eller en repræsentant fra en patientorganisation.

  De oplysninger du giver os, vil blive gemt elektronisk.

  Du skal ansøge om handicapkørsel digitalt.
   

  Er du svært bevægelseshæmmet:

  Send en mail med begrundelse for ansøgningen til Sundhed og Omsorgslinjen, se kontaktoplysninger her på siden. Din ansøgning vil blive videreformidlet til dit lokalområde.

  Har du nedsat synsstyrke:

  Søg om Handicapkørsel for blinde og svagsynede på:

  Center for Specialrådgivning - Handicapkørsel

  Ved spørgsmål kan Center for Specialrådgivning kontaktes på tlf. 70 25 04 22

  Handicapkørsel kan bruges til sociale og fritidsformål, som f.eks. kørsel til familie og venner, frisør, indkøb, sociale aktiviteter i folkehuset, fritidsaktiviteter. Du kan også benytte kørslen til lægeordineret fysioterapi, herunder handicapridning, kiropraktor, tandlæge, psykolog, fodterapeut, optiker, samt sygepleje i folkehusets sundhedsklinik.

   
  Handicapkørsel kan også bruges til læge og speciallæge, undersøgelse og behandling på sygehus, genoptræning i forbindelse med sygehusindlæggelse eller visiteret træning i folkehuset m.m. Der findes dog  andre kørselsordninger, som også dækker disse områder, desuden kan handicapkørsel være en dyrere ordning at anvende og turantallet er fast. Du kan kontakte os og høre nærmere om dine muligheder.

  Når du er visiteret, kan du køre 125 enkeltture om året, hvoraf 104 ture kan foretages i Aarhus Kommune og resten af hele landet, og 21 ture kun kan foretages indenfor Aarhus Kommune. 

  Ordningen fungerer fra gadedør til gadedør i gadeniveau.

  Transporten foregår primært med liftbus og i sjældne tilfælde med taxa.

  Midttrafik arrangerer transporten.

  Korte rejser op til 100 km hvor du betaler 4 kr. pr. km., dog minimum 41 kr., som er inklusiv de første 10 km. Når du bestiller rejsen, oplyser Midttrafik, hvad egenbetalingen bliver. Betalingen skal ske kontant og ved turens start.

  Lange rejser over 100 km kombineres med tog og X-bus. Det er muligt at foretage hele rejsen i taxa/liftvogn mod merbetaling på 12 kr. pr. km. ud over de første 100 km. (gældende i Jylland)

  Visiterede ledsagere kører gratis med i handicapkørsel. Øvrige ledsagere betaler 50 % af din egenbetaling.

  Ganghjælpemiddel og et ekstra hjælpemiddel kan medbringes uden betaling. Der kan købes plads til et 3. hjælpemiddel.  

  El-køretøj, der er bevilget som forbrugsgode/hjælpemiddel, eller som borger selv har købt, kan medbringes.

  Blinde og svagtsynede kan medtage førerhund uden betaling.

  Trappetjener: Du kan blive visiteret til 4 gratis løft med trappetjener om året i forbindelse med handicapkørsel. Ønsker du at benytte trappetjener ud over de 4 gratis løft, vil du modtage en regning for disse, prisen er her 250 kr pr. løft

  Du skal bestille turen med trappetjener senest 1 hel hverdag før. Der er særlige krav til kørestol og trappeopgang ift. om trappetjeneren kan benyttes, se mere på midttrafik.dk.

  Se mere om handicapkørsel på Midttrafiks hjemmeside: 

  Link til Midttrafik

  Se kontaktoplysninger til højre her på siden.