Gå til hovedindhold

Kørsel

Her kan du læse om støtte til kørsel, hvis du ikke kan benytte den kollektive trafik.

 • Læs op

Indhold

  Hvis du på grund af fysisk eller psykisk handicap er ude af stand til at transportere dig selv eller benytte den kollektive trafik, kan du blive visiteret til kommunens individuelle kørselsordninger, for eksempel til træning mv. i folkehuset eller til læge. Er du svært bevægelseshæmmet, kan du få bevilget handicapkørsel med Midttrafik.

  I kørselsordningerne er målgruppen voksne over 18 år. Desuden er støtten ved nogle af ordningerne forskellig, alt efter om du er pensionist eller ej.

  I mange tilfælde vil du blive tilbudt træning, så du måske kan klare dig uden en kørselsordning.

  Læs mere om de forskellige typer af kørselsordninger

  Handicapkørsel

  Handicapkørsel kan bruges til sociale formål og fritidsformål.

  Kørsel til læge og speciallæge

  Du kan søge om godtgørelse til at blive kørt til læge/speciallæge.

  Kørsel til afprøvning af hjælpemidler

  Du kan søge om godtgørelse, når du har nødvendig kørsel i forbindelse med afprøvning, tilretning og udlevering af bevilgede hjælpemidler og forbrugsgoder.

  Kørsel til genoptræning

  I nogle tilfælde kan du få kørsel til genoptræning.

  Kørsel til træning og aflastning i folkehuset

  Du kan ansøge om kørsel til træning og aflastning i folkehuset.

  Kørsel af børn og unge med handicap

  Du kan, i visse situationer, få bevilget kørsel til dit barn med handicap. Har du brug for kørsel til dit barn, skal du kontakte en socialrådgiver på Familiecentret for nærmere vejledning og ansøgning.

  Sidst opdateret: 15. august 2023