Gå til hovedindhold

Kørsel til læge og speciallæge

Du kan søge om godtgørelse til at blive kørt til læge/speciallæge.

 • Læs op

Indhold

  Du skal være i sygesikrings-gruppe 1.

  Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af din situation. I nogle tilfælde skal vi bruge lægeoplysninger for at kunne vurdere en ansøgning. Du kan forvente at blive kontaktet af en konsulent, hvor du får mulighed for at uddybe din ansøgning. Du har ret til at have en bisidder hos dig. Dette kan være en pårørende, en ven eller en repræsentant fra en patientorganisation. De oplysninger du giver os, vil blive gemt elektronisk

  Du skal ansøge om kørsel til læge og speciallæge digitalt. Send en mail med begrundelse for ansøgningen til Sundhed og Omsorgslinjen, se kontaktoplysninger her på siden. Din ansøgning vil blive videreformidlet til dit lokalområde.

  Du kan få dækket kørselsudgifter til kørsel til din egen læge/den speciallæge, der har konsultation nærmest dit hjem. Desuden vagtlægen uden for lægens normale åbningstid og privatpraktiserende speciallæger, herunder Speciallægernes Hus og privat praktiserende psykiater. Udgiften skal overstige 48 kr. tur/retur (2024).

  Du kan få dækket kørselsudgifter til kørsel til den speciallæge, der har konsultation nærmest dit hjem, herunder Speciallægernes Hus og privat praktiserende psykiater. Afstanden mellem din bopæl og nærmeste speciallæge skal være længere end 50 km og udgiften skal overstige 113 kr. tur/retur (2024).

  Kørsel til din egen læge/den speciallæge, der har konsultation nærmest dit hjem. 

  Kørsel med den efter forholdene billigste forsvarlige transportform, herunder bus, tog, bil, Flextur, taxa mv. Transportformen vurderes sammen med dig og fremgår af din bevilling. Transporten skal foregå fra dit hjem til lægen/speciallægen og retur.

  Hvis du ikke kan benytte nærmeste speciallæge, skal du kontakte Sundhed og Omsorgslinjen og oplyse om årsagen hertil. Se kontaktinformation. 

  Du kan få dækket kørselsudgifter svarende til kørsel fra kantsten til kantsten/opsamlingssted uden ophold. 
  Parkeringsudgifter og lign. dækkes ikke.  
  Der gives kun godtgørelse for kørsel, når der i forvejen ligger en bevilling på dette.
   
  Du kan ikke bruge kørslen til hospital, psykiatrisk hospital, lokalpsykiatrien, folkehus, hørecenter, fodterapeut, fysioterapeut, kiropraktor, optiker, apotek, tandlæge, tandtekniker, misbrugscenter etc.

  Du skal selv arrangere transporten og lægge ud for betalingen. 

  Ved kørsel i privat bil skal du udfylde dette kørselsskema:

  Ved kørsel med offentlig transport skal du udfylde dette kørselsskema:

  Dit navn og cpr. nr. skal fremgå af skemaet. 

  Ved kørsel i taxa kan dokumentation på at du har været ved lægen fx være lægens stempel på din ene taxakvittering. Dit navn og cpr. nr. skal desuden påføres.

  Tag et digitalt foto eller en kopi af en forside og bagside af bonen. Send dokumentation på udgiften via dette link:

  Indsend dokumentation for udlæg til kørsel og speciallæge her.

  eller

  Administrativ Service
  Grøndalsvej 2
  8260 Viby J

  Vi gør opmærksom på, at vi først er ansvarlig for din forsendelse, når den er modtaget i Administrativ Service. Vi anbefaler derfor, at du gemmer en kopi af din indsendte dokumentation.

  Vi indsætter beløbet på din NemKonto.

  Se kontaktoplysninger til højre her på siden