Hjælpemidler, som du kan låne

Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af din situation. I nogle tilfælde skal vi bruge lægeoplysninger for at kunne vurdere din ansøgning. Du kan forvente at blive kontaktet af en konsulent, hvor du får mulighed for at uddybe din ansøgning. Du har ret til at have en bisidder hos dig. Dette kan være en pårørende, en ven eller en repræsentant fra en patientorganisation. De oplysninger du giver os, bliver gemt elektronisk.

Du skal ansøge om hjælpemidler digitalt på borger.dk

Vær opmærksom på, at vi normalt ikke kan yde hjælp til hjælpemidler, som du har anskaffet, før du har fået en bevilling fra kommunen.

Hos Aarhus Kommune kan du søge om et vægtprodukt som et hjælpemiddel efter Servicelovens § 112.

Vægtprodukter kan også være et behandlingsredskab. Det kan fx være, når produktet anvendes som led i behandling, og/eller hvis det erstatter medicinsk behandling. Hvis dette er tilfældet, skal vægtproduktet søges som behandlingsredskab ved Region Midtjylland. Kontakt din behandler eller Patientkontoret Region Midt (link)

For at et vægtprodukt kan bevilges som et §112 hjælpemiddel, skal produktet give et øget funktionsniveau i hverdagen - fx i forhold til daglige gøremål som rengøring, madlavning og i forældrerollen - eller være nødvendig for at kunne gennemføre uddannelse eller udøve et erhverv.

Som udgangspunkt skal alle behandlingsmuligheder være udtømte, det gælder både medicinsk og pædagogisk.

Det er ikke tilstrækkeligt, at vægtproduktet alene giver en bedre søvn, lindrer symptomer eller giver en bedre livskvalitet.

Det kan være en god idé at afprøve et vægtprodukt inden ansøgning. Kontakt evt. en forhandler vedr. dette.

Vi gør opmærksom på, at såfremt du/I har anskaffet eller lejet et vægtprodukt inden bevilling, vil udgifter til dette ikke blive refunderet.

Bor du på et § 107 eller § 108 bosted, så skal bostedet stille produktet til rådighed som basisinventar.

En §112 ansøgning på vægtprodukter sagsbehandles i Sundhed- og Omsorgslinjen. Du skal ansøge om et vægtprodukt digitalt. Du skal anvende skemaet herunder:

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at få udfyldt ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte os på den mail eller det telefonnummer, du kan se her på siden.

Hvis du får bevilget et hjælpemiddel, vil det blive leveret af Aarhus Kommunes Hjælpemiddelcenter, eller du kan vælge selv at afhente det. Du vil få hjælp til tilretning og instruktion i brug af hjælpemidlet.

Du skal selv afholde udgifter til drift, rengøring og vedligeholdelse. Du skal opbevare dit hjælpemiddel forsvarligt.

Du skal fx selv betale udgifterne til den første årlige udskiftning af dæk og slanger på din kørestol. Har du behov for mere end en årlig udskiftning, kan Aarhus Kommune mod forevisning af kvittering betale de følgende udskiftninger inden for samme år.

Læs om drift og vedligehold af kørestol her:

Aarhus Kommune sørger for nødvendige reparationer af udlånte hjælpemidler.

En reparation skal godkendes af en konsulent, inden den foretages.

Ønsker du reparation af dit hjælpemiddel, skal du kontakte den konsulent eller det team, du er tilknyttet ift. hjælpemidlet.

Egenbetaling kan forekomme på kørestole ved f.eks. udskiftning af dæk og slanger samt ved almindelig slitage. Gem dine kvitteringer som dokumentation.

Læs om drift og vedligehold af kørestol her:

Hvis du opfylder betingelserne for at få bevilget et hjælpemiddel, har du to muligheder:

  • Du kan vælge at benytte kommunes tilbud og modtage det hjælpemiddel, som kommunen stiller til rådighed.
  • Du kan benytte retten til frit valg af hjælpemiddel og selv købe hjælpemidlet. Indkøber du et dyrere hjælpemiddel, end det kommunen udlåner, skal du betale en eventuel merpris.

Hvis du ønsker at gøre brug af frit valg, skal du kontakte konsulenten, som behandler din ansøgning.

Du har ikke ret til frit valg af hjælpemiddel, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er identisk med det hjælpemiddel, som du selv har valgt.

Når du vælger frit valg, skal du være opmærksom på, at:
  • du selv har ansvaret for, at hjælpemidlet lever op til kommunens krav til egnethed.
  • du kan miste tilskuddet fra kommunen, hvis dit indkøbte hjælpemiddel ikke lever op til kommunens krav til egnethed. Disse krav vil fremgå af bevillingsskrivelsen.
  • hjælpemidlet stadig vil være Aarhus Kommunes ejendom.

Hvis du er i et træningsforløb i en sundhedsenhed eller har en genoptræningsplan, leverer Aarhus Kommune de midlertidige hjælpemidler. Kontakt Sundhed og Omsorgslinjen på 87 13 16 00.

Derudover leverer vi ikke hjælp til midlertidige hjælpemidler. Hvis du har behov for hjælpemidler i forbindelse med indlæggelse på et sygehus, skal du kontakte sygehuset.

Hvis du i forbindelse med ferieophold har behov for en anden type hjælpemiddel, end du bruger i dagligdagen, kan du leje hjælpemidlet.

Nedenstående firma udlejer hjælpemidler ved midlertidigt behov:

Jobcenter Aarhus Gunnar Clausensvej
Gunnar Clausensvej 90
8260 Viby
Tlf: 87 34 62 29

Før du ansøger bedes du læse ovenstående punkter. Hvis du efter gennemgang af disse fortsat ønsker at ansøge skal du ansøge via dette link:

Du kan også kontakte os på mail eller telefon 87 13 16 00. Se kontaktoplysninger her på siden.