Gå til hovedindhold

Hjælpemidler, som du kan låne

Hjælpemidler, som du låner af os, bliver også kaldt genbrugshjælpemidler og kan for eksempel være en rollator, en manuel kørestol eller en el-kørestol.

 • Læs op

Indhold

  Du kan søge om støtte til hjælpemidler, hvis du bor i Aarhus Kommune og har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

  Kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet:

  • i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
  • i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
  • er nødvendigt for, at du kan varetage et arbejde.

  Vi træffer en afgørelse på baggrund af en samlet vurdering af din situation. I nogle tilfælde skal vi bruge lægeoplysninger for at kunne vurdere din ansøgning.

  Når du har ansøgt om et hjælpemiddel, kan du blive kontaktet af en konsulent, hvor du får mulighed for at uddybe din ansøgning.

  Du har ret til at have en bisidder hos dig. Dette kan fx være en pårørende, en ven eller en repræsentant fra en patientorganisation.

  De oplysninger du giver os, bliver gemt elektronisk.

  Hvis du ønsker at vide mere, kan du læse om servicelovens paragraf 112, der beskriver de lovmæssige rammer for bevilling af hjælpemidler.

  Hvis du opfylder betingelserne for at få bevilget et hjælpemiddel, har du to muligheder:

  • Du kan vælge at benytte kommunes tilbud og modtage det hjælpemiddel, som kommunen stiller til rådighed.
  • Du kan benytte retten til frit valg af hjælpemiddel og selv købe hjælpemidlet. Indkøber du et dyrere hjælpemiddel, end det kommunen udlåner, skal du selv betale en eventuel merpris.

  Hvis du ønsker at gøre brug af frit valg, skal du kontakte konsulenten, som behandler din ansøgning.

  Du har ikke ret til frit valg af hjælpemiddel, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er identisk med det hjælpemiddel, som du selv har valgt.

  Når du vælger frit valg, skal du være opmærksom på følgende:

  • du har selv ansvaret for, at hjælpemidlet lever op til vores krav til egnethed.
  • du kan miste tilskuddet fra kommunen, hvis dit indkøbte hjælpemiddel ikke lever op til vores krav til egnethed. Vores krav til egnethed fremgår af bevillingsskrivelsen.
  • hjælpemidlet vil stadig være Aarhus Kommunes ejendom.

  I Kvikservice har du mulighed for at få en rådgivende og vejledende samtale og/eller hurtig visitation af udvalgte hjælpemidler ved en borgerkonsulent. Det vil være også muligt at få indstillet, få instruktion og få udleveret hjælpemidlet med det samme.

  Kriterier for udlånet:

  ·        Du skal være minimum 18 år og bosiddende i Aarhus kommune
  ·        Du skal have en varig nedsat funktionsevne efter kravene i servicelovens §112
  ·        Du skal have et væsentligt behov for hjælpemidlet

  Du har mulighed for at låne følgende hjælpemidler:

  • Badebænk
  • Gangstativ
  • Gribetang
  • Rollator 
  • Toiletforhøjer

  Du kan besøge kvikservice uden forud indgået aftale.

  Kvikservices åbningstider:

  ·        Tirsdage kl. 9.00 – 13.00.
  ·        Torsdage kl. 12.00 – 15.00

  Bemærk at Kvikservice har lukket på følgende dage:

  • Uge 7
  • Tirsdag op til påske
  • Kristi himmelfartsdag
  • Uge 28-32 (begge uger inkl.)
  • Uge 42
  • Uge 52

  Adresse:

  Hjælpemiddelcentret, Sintrupvej 17-19, 8220 Brabrand

  Vær opmærksom på, at praksis har ændret sig i forhold til bevilling af tunge dyner.

  Mange af de tunge dyner, der i dag forhandles, har identiske egenskaber/funktioner, da dynerne generelt virker ved at have en sansestimulerende effekt fra tyngden og det tryk, som fyldet giver brugeren af dynen.

  Disse dyner betragtes som sædvanligt indbo. 

  At noget er sædvanligt indbo betyder, at det er noget man selv skal anskaffe sig, hvis man ønsker det. Dette gælder også selvom behovet skyldes en funktionsnedsættelse.

  Bor du på et bosted efter Servicelovens §§107 eller 108 og har brug for et sanseprodukt, skal bostedet stille produktet til rådighed som basisinventar.

  Du kan søge om bevilling af et sanseprodukt som et hjælpemiddel efter Servicelovens § 112, hvis du/dit barn opfylder en række betingelser:

  • Du/dit barn har en varigt nedsat funktionsevne
  • Du/dit barns funktionsnedsættelse er færdigudredt og behandlet
  • Alle behandlingsmuligheder er prøvet uden væsentligt positivt resultat

  Hvis du har købt eller lejet et produkt inden bevilling, kan du som udgangspunkt ikke få refunderet dine udgifter.

  Du kan ansøge om et sanseprodukt her: Søg Sanseprodukt

  Din ansøgning behandles i Sundhed og Omsorgslinjen.

  Hvis du får bevilget et hjælpemiddel, bliver det udleveret fra Aarhus kommunes genudlånsordning. Du skal efter forudgående aftale med din konsulent afhente mindre hjælpemidler i Hjælpemiddelcentrets Kvikskranke indenfor åbningstid eller benytte Selvbetjeningsløsningen udenfor åbningstid. I andre tilfælde kan hjælpemidlet blive leveret på aftalt adresse i Aarhus kommune. Ved afhentning i Kvikskranke eller levering på adresse, kan du få en kort teknisk instruktion i hjælpemidlets funktioner.

  Når du låner et hjælpemiddel efter SEL §112, har du selv ansvar for almindelig vedligeholdelse, for eksempel rengøring, opladning, smøring og lapning. Du skal selv betale udgifterne til den første årlige udskiftning af dæk og slanger på din kørestol. Har du behov for mere end en årlig udskiftning, kan Aarhus Kommune mod forevisning af kvittering betale de følgende udskiftninger inden for samme år.

  Aarhus kommune sørger for nødvendige reparationer af udlånte hjælpemidler. Er der behov for reparation af dit hjælpemiddel, skal du kontakte den forløbsansvarlige/en konsulent/Aarhus Kommune, du er tilknyttet i forhold til hjælpemidlet for at få forhåndsgodkendt reparationen.

   

  Hvis du har lånt hjælpemidler af Aarhus kommune, skal du aflevere dem igen efter endt brug. Hjælpemidlerne indgår i Aarhus kommunes genudlånsordning, hvor de efter rengøring, klargøring og servicering vil blive genudlånt. Hjælpemidlerne vil ofte være mærket med ’Aarhus kommune’.

  Du skal efter forudgående aftale med din konsulent/forløbsansvarlige aflevere mindre hjælpemidler i Hjælpemiddelcentrets Kvikskranke indenfor åbningstid eller benytte Selvbetjeningsløsningen udenfor åbningstid. I andre tilfælde kan hjælpemidlet blive afhentet på aftalt adresse i Aarhus kommune. Du skal kontakte den konsulent du er tilknyttet i forhold til hjælpemidlet for at aftale returnering. Hvis du ikke er tilknyttet en konsulent, kan du kontakte:

  Sundheds- og Omsorgslinjen, tlf.: 87 13 16 00.

  Du kan kontakte Sundhed- og Omsorgslinjen vedrørende hjælpemidler, som du har lånt af Aarhus kommune eller hjælpemidler, som du har medbragt fra en anden kommune.

  Før du ansøger, bedes du læse ovenstående punkter.

  Hvis du efter en gennemgang af ovenstående punkter fortsat ønsker at ansøge om et hjælpemiddel, skal du ansøge digitalt på Borger.dk.

  Vær opmærksom på, at vi normalt ikke kan yde hjælp til hjælpemidler, som du har anskaffet, før du har fået en bevilling.

   

  Du kan kontakte os digitalt eller ringe på telefon. Se kontaktoplysninger her på siden. 

  Sidst opdateret: 19. april 2024