Hjælpemidler, som du kan låne

Vi træffer en afgørelse på baggrund af en samlet vurdering af din situation. I nogle tilfælde skal vi bruge lægeoplysninger for at kunne vurdere din ansøgning. Når du har ansøgt om et hjælpemiddel, kan du blive kontaktet af en konsulent, hvor du får mulighed for at uddybe din ansøgning. Du har ret til at have en bisidder hos dig. Dette kan fx være en pårørende, en ven eller en repræsentant fra en patientorganisation. De oplysninger du giver os, bliver gemt elektronisk.

Hvis du opfylder betingelserne for at få bevilget et hjælpemiddel, har du to muligheder:

  • Du kan vælge at benytte kommunes tilbud og modtage det hjælpemiddel, som kommunen stiller til rådighed.
  • Du kan benytte retten til frit valg af hjælpemiddel og selv købe hjælpemidlet. Indkøber du et dyrere hjælpemiddel, end det kommunen udlåner, skal du selv betale en eventuel merpris.

Hvis du ønsker at gøre brug af frit valg, skal du kontakte konsulenten, som behandler din ansøgning.

Du har ikke ret til frit valg af hjælpemiddel, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er identisk med det hjælpemiddel, som du selv har valgt.

Når du vælger frit valg, skal du være opmærksom på, at:
  • du selv har ansvaret for, at hjælpemidlet lever op til vores krav til egnethed.
  • du kan miste tilskuddet fra kommunen, hvis dit indkøbte hjælpemiddel ikke lever op til vores krav til egnethed. Vores krav til egnethed fremgår af bevillingsskrivelsen.
  • hjælpemidlet stadig vil være Aarhus Kommunes ejendom.

Du skal ansøge om hjælpemidler digitalt på borger.dk

Vær opmærksom på, at vi normalt ikke kan yde hjælp til hjælpemidler, som du har anskaffet, før du har fået en bevilling.

Hvis du er i et træningsforløb i en sundhedsenhed eller har en genoptræningsplan, leverer vi de midlertidige hjælpemidler. Kontakt Sundhed og Omsorgslinjen på 87 13 16 00.

Derudover leverer vi ikke hjælp til midlertidige hjælpemidler. Hvis du har behov for hjælpemidler i forbindelse med indlæggelse på et sygehus, skal du kontakte sygehuset.

Hvis du i forbindelse med ferieophold har behov for en anden type hjælpemiddel, end det, du bruger i dagligdagen, kan du leje hjælpemidlet.

Nedenstående firma udlejer hjælpemidler ved midlertidigt behov:

Jobcenter Aarhus Gunnar Clausensvej
Gunnar Clausensvej 90
8260 Viby
Tlf: 87 34 62 29

Hos Aarhus Kommune kan du søge om et vægtprodukt som et hjælpemiddel efter Servicelovens § 112.

Vægtprodukter kan også være et behandlingsredskab. Det kan fx være, når produktet anvendes som led i behandling, og/eller hvis det erstatter medicinsk behandling. Hvis det er tilfældet, skal vægtproduktet søges som behandlingsredskab ved Region Midtjylland. Kontakt din behandler eller Patientkontoret Region Midt 

For at et vægtprodukt kan bevilges som et §112 hjælpemiddel, skal produktet give et øget funktionsniveau i hverdagen - fx i forhold til daglige gøremål som rengøring, madlavning og i forældrerollen - eller hjælpemidlet skal være nødvendigt, for at du kan gennemføre en uddannelse eller udøve et erhverv.

Som udgangspunkt skal alle behandlingsmuligheder være udtømte, det gælder både medicinsk og pædagogisk.

Det er ikke tilstrækkeligt, at vægtproduktet alene giver en bedre søvn, lindrer symptomer eller giver en bedre livskvalitet.

Det kan være en god idé at afprøve et vægtprodukt inden ansøgning. Kontakt eventuelt en forhandler.

Vi gør opmærksom på, at såfremt du/I har anskaffet eller lejet et vægtprodukt inden bevilling, vil udgifter til dette ikke blive refunderet.

Bor du på et § 107 eller § 108 bosted, så skal bostedet stille produktet til rådighed som basisinventar.

En §112 ansøgning på vægtprodukter sagsbehandles i Sundhed og Omsorgslinjen. Du skal ansøge om et vægtprodukt digitalt. Du skal anvende skemaet herunder:

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte os på mail eller telefonnummer 87 13 16 00.

Hvis du får bevilget et hjælpemiddel, bliver det leveret af Aarhus Kommunes Hjælpemiddelcenter - du kan også vælge selv at hente det. Du kan få hjælp til tilretning og instruktion i brug af hjælpemidlet.

Læs mere om Hjælpemiddelcentret

Du skal selv afholde udgifter til drift, rengøring og vedligeholdelse. Du skal opbevare dit hjælpemiddel forsvarligt.

Du skal fx selv betale udgifterne til den første årlige udskiftning af dæk og slanger på din kørestol. Har du behov for mere end en årlig udskiftning, kan Aarhus Kommune mod forevisning af kvittering betale de følgende udskiftninger inden for samme år.

Læs om drift og vedligehold af kørestol her:

Aarhus Kommune sørger for nødvendige reparationer af udlånte hjælpemidler.

En reparation skal godkendes af en konsulent, inden den foretages.

Ønsker du reparation af dit hjælpemiddel, skal du kontakte den konsulent eller det team, du er tilknyttet ift. hjælpemidlet.

Egenbetaling kan forekomme på kørestole ved f.eks. udskiftning af dæk og slanger samt ved almindelig slitage. Gem dine kvitteringer som dokumentation.

Læs om drift og vedligehold af kørestol her:

  • Hjælpemidler medbragt fra eller tilhørende anden kommune skal returneres til Aarhus Kommunes Hjælpemiddelcenter, hvorefter vi aftaler returnering med den anden kommune
  • Bor du i en anden kommune og har hjælpemidler, som tilhører Aarhus Kommune, skal den anden kommune returnerer hjælpemidlet til Aarhus Kommunes Hjælpemiddelcenter

Aarhus Kommunes Hjælpemiddelcenter
Sintrupvej 17
8220 Brabrand

Kontakt Fælles indgang Tlf.: 87 13 16 00 for returnering

 

Fælles medarbejdertelefon: 87 13 57 33

Før du ansøger, bedes du læse ovenstående punkter. Hvis du efter en gennemgang af ovenstående punkter fortsat ønsker at ansøge om et hjælpemiddel, skal du ansøge via dette link:

Du kan også kontakte os på mail eller telefon 87 13 16 00. Se kontaktoplysninger her på siden.