Gå til hovedindhold

Hjælpemidler, som du kan låne

Hjælpemidler, som du låner af os, bliver også kaldt genbrugshjælpemidler og kan fx være en kørestol, rollator eller kugledyne.

Indhold

  Vi træffer en afgørelse på baggrund af en samlet vurdering af din situation. I nogle tilfælde skal vi bruge lægeoplysninger for at kunne vurdere din ansøgning. Når du har ansøgt om et hjælpemiddel, kan du blive kontaktet af en konsulent, hvor du får mulighed for at uddybe din ansøgning. Du har ret til at have en bisidder hos dig. Dette kan fx være en pårørende, en ven eller en repræsentant fra en patientorganisation. De oplysninger du giver os, bliver gemt elektronisk.

  Hvis du opfylder betingelserne for at få bevilget et hjælpemiddel, har du to muligheder:

  • Du kan vælge at benytte kommunes tilbud og modtage det hjælpemiddel, som kommunen stiller til rådighed.
  • Du kan benytte retten til frit valg af hjælpemiddel og selv købe hjælpemidlet. Indkøber du et dyrere hjælpemiddel, end det kommunen udlåner, skal du selv betale en eventuel merpris.

  Hvis du ønsker at gøre brug af frit valg, skal du kontakte konsulenten, som behandler din ansøgning.

  Du har ikke ret til frit valg af hjælpemiddel, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er identisk med det hjælpemiddel, som du selv har valgt.

  Når du vælger frit valg, skal du være opmærksom på, at:
  • du selv har ansvaret for, at hjælpemidlet lever op til vores krav til egnethed.
  • du kan miste tilskuddet fra kommunen, hvis dit indkøbte hjælpemiddel ikke lever op til vores krav til egnethed. Vores krav til egnethed fremgår af bevillingsskrivelsen.
  • hjælpemidlet stadig vil være Aarhus Kommunes ejendom.

  Sundhedsloven går forud for Serviceloven. Det betyder, at du som udgangspunkt først skal afklare ved din behandler, om du eller dit barn kan få hjælp efter Sundhedsloven. Det kan fx være, når produktet anvendes som led i behandling og/eller hvis det erstatter medicinsk behandling. Kontakt din behandler eller Patientkontoret Region Midt.

  Bor du på et bosted efter Servicelovens §§107 eller 108 og har brug for et sanseprodukt, skal bostedet stille produktet til rådighed som basisinventar.

  Du kan søge om bevilling af et sanseprodukt som et hjælpemiddel efter Serviceloven, hvis du/dit barn opfylder en række betingelser:

  • Du/dit barn har en varigt nedsat funktionsevne, der fx forårsager svære søvn- og/eller koncentrationsproblemer, der betyder, at du/dit barn ikke er i stand til at gennemføre væsentlige daglige aktiviteter. 
  • Årsagen til din/dit barns funktionsnedsættelse er færdigudredt og behandlet, det vil sige at træning og/eller behandling ikke kan bedre dit/dit barns funktionsniveau.
  • Alle behandlingsmuligheder er prøvet uden væsentligt positivt resultat.

  Det kan være en god ide, at du afprøver et produkt inden ansøgningen. Du kan evt. kontakte en forhandler.

  Hvis du ikke opfylder betingelserne, kan du evt. selv leje eller købe et sanseprodukt.

  Vær opmærksom på, at der findes et bredt udvalg af vægtprodukter i almindelig handel og i forskellige prislejer, som er tilgængelige for hvem, der måtte ønske det.

  Der kan som udgangspunkt ikke gives bevilling til produkter, som kan findes i almindelig handel.

  Hvis du har købt eller lejet et produkt inden bevilling, kan du som udgangspunkt ikke få refunderet dine udgifter.

  Du skal ansøge om et sanseprodukt digitalt. Sundhed og Omsorgslinjen sagsbehandler ansøgningen.

  Ansøg om et sanseprodukt (link)

  Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet, kan du skrive sikkert til os her eller ringe på tlf.: 87 13 16 00 kl. 10-15.

  Hvis du får bevilget et hjælpemiddel, bliver det leveret af Aarhus Kommunes Hjælpemiddelcenter - du kan også vælge selv at hente det. Du kan få hjælp til tilretning og instruktion i brug af hjælpemidlet.

  Er du kørestolsbruger kan du få hjælp til tilpasning af din kørestol.

  Hvis du er bevilget en kørestol og har problemer med at sidde i den, kan du få råd og vejledning til din siddestilling samt en individuel tilpasning af kørestolen, så den passer til dig. 

   

  Hvis du har behov for hjælp, kan du skrive sikkert til Sundhed og Omsorg via www.aarhus.dk/sol eller kontakte Sundhed og Omsorgslinjen på telefon 8713 1600 mellem kl. 10 – 15. 

   

  Sundhed og Omsorgslinjen vil sørge for at din henvendelse kommer videre til rette medarbejder/afdeling. 

  Du skal fx selv betale udgifterne til den første årlige udskiftning af dæk og slanger på din kørestol. Har du behov for mere end en årlig udskiftning, kan Aarhus Kommune mod forevisning af kvittering betale de følgende udskiftninger inden for samme år.

  Aarhus Kommune sørger for nødvendige reparationer af udlånte hjælpemidler.

  En reparation skal godkendes af en konsulent, inden den foretages.

  Ønsker du reparation af dit hjælpemiddel, skal du kontakte den konsulent eller det team, du er tilknyttet ift. hjælpemidlet.

  Egenbetaling kan forekomme på kørestole ved f.eks. udskiftning af dæk og slanger samt ved almindelig slitage. Gem dine kvitteringer som dokumentation.

  Bor du i Aarhus Kommune, og vil du aflevere et hjælpemiddel, skal du aftale returnering ved at kontakte:

  Sundheds- og Omsorgslinien Tlf.: 87 13 16 00.

  Det gælder følgende hjælpemidler:

  • hjælpemidler, som du har lånt af Aarhus Kommune
  • hjælpemidler, som du har medbragt fra en anden kommune

  Før du ansøger, bedes du læse ovenstående punkter. Hvis du søger om vægtprodukter, bør du læse afsnittet Særligt for vægtprodukter fx vægtdyne, vægtvest og kuglestol

  Hvis du efter en gennemgang af ovenstående punkter fortsat ønsker at ansøge om et hjælpemiddel, skal du ansøge digitalt på Borger.dk via dette link:

  Ansøg om hjælpemidler på borger.dk

  Vær opmærksom på, at vi normalt ikke kan yde hjælp til hjælpemidler, som du har anskaffet, før du har fået en bevilling.

  Du kan også kontakte os på mail eller telefon 87 13 16 00. Se kontaktoplysninger her på siden.

  Sidst opdateret: 29. november 2023