Gå til hovedindhold

Handicapbiler

Støtte til handicapbil

 • Læs op

Indhold

  Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, som i høj grad forringer din evne til at færdes, kan du søge kommunen om støtte til en bil samt tilskud til indretning af bilen.

  Din funktionsnedsættelse skal være af en så væsentlig grad, at du er afhængig af en bil for at:

  • opnå eller fastholde et arbejde
  • gennemføre en uddannelse
  • deltage i aktiviteter

  I forbindelse med vurderingen ser vi på, om dit transportbehov kan dækkes bedre på anden vis, fx med et el-køretøj eller individuel handicapkørsel.

  Du skal være opmærksom på, at du ikke kan få lån til en bil, hvis 

  • dit daglige kørselsbehov ikke er særligt stort 
  • din kørsel typisk er til læge, fysioterapi og indkøb 
  • du er i stand til at benytte offentlige transportmidler 
  • dit kørselsbehov kan løses ved andre ordninger, f.eks. Flextrafik, Handicapkørsel eller Patientbefordring 
  • du kan benytte et el-køretøj eller en elcykel 

  Du skal også være opmærksom på, at vi i vores vurdering ikke kan tage hensyn til, at  

  • du tidligere har fået bevilget støtte til handicapbil 
  • du ikke har økonomi til at købe en ny bil 
  • du har langt til nærmeste stoppested eller bor i et område uden eller med sparsom offentlig transport 
  • du er i arbejdsprøvning eller arbejdssøgende 

  Bevilges du støtte til handicapbil, skal du forvente en gennemsnitlig månedlig udgift til bil på ca. 3000 kr. Beløbet dækker over afdrag på lån, forsikring, service og vedligehold, reparationer på bilen, lovpligtigt syn af bilen samt brændstof. 

  Kommunen vil vurdere din ansøgning ud fra en samlet vurdering af dit helbred, dine sociale forhold og din evne til at færdes, fx din gangdistance. I nogle tilfælde skal vi bruge lægeoplysninger for at kunne vurdere en ansøgning. Du kan forvente at blive kontaktet af en konsulent, hvor du får mulighed for at uddybe din ansøgning.

  Du har ret til at have en bisidder hos dig. Dette kan være en pårørende, en ven eller en repræsentant fra en patientorganisation.

  De oplysninger du giver os, bliver gemt elektronisk.

  Forældre og plejeforældre til et barn med handicap kan også søge om støtte til køb af en bil grundet barnets handicap.

  Forældrene/plejeforældrene kan søge støtte til bil på vegne af barnet, men det er barnet, der skal fremstå som ansøger.

  Det er barnets funktionsevne, kørselsbehov mv., der er afgørende for støtten.

  Hvis du opfylder betingelserne, vil du få et rentefrit lån til den billigst egnede bil.

  Uanset om du opfylder betingelserne for støtte til køb af bil, kan du søge om tilskud til særlig indretning af din bil, hvis det er nødvendigt for at bruge den. Tilskud til automatgear udgør den faktiske udgift til gearet – dog maksimalt 25.905 kr. (2018)

  Når betingelserne for støtte til køb af bil er opfyldt, kan du også søge om tilskud til køreundervisning og kontrollerende køreprøve samt fornyelse af kørekort. Hvis du bliver godkendt som chauffør for en person under 18 år, kan du også søge om tilskud til køreundervisning.

  Dine eller familiens økonomiske forhold har ikke betydning for, om du kan få støtte til køb af en bil eller for lånets størrelse. Men dine økonomiske forhold har betydning for, hvor stor en del af lånet, du skal tilbagebetale. Støtten er rentefri.

  Inden du ansøger skal du se filmen om regler og krav for at søge om et lån til at købe en handicapbil. Klik på linket herunder for at ansøge.

  Ansøgning om handicapbil

  Udskiftning af en bil med støtte kan som udgangspunkt tidligst ske efter otte år. Kun i særlige tilfælde kan kommunen give støtte til udskiftning tidligere.

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  Du kan søge aktindsigt i dine sager hos kommunen.

  Sidst opdateret: 13. maj 2024