For at kunne få bevilget et forbrugsgode, skal du have et varigt fysisk eller psykisk handicap og heraf nedsat funktionsevne, og forbrugsgodet skal udgøre en væsentlig lettelse i din dagligdag og gøre dig mest mulig selvhjulpen 

Du skal som udgangspunkt selv betale halvdelen af udgiften til forbrugsgodet, og du skal selv indkøbe det, efter at det er bevilget. 

Du kan ikke få støtte til forbrugsgoder:

  • som normalt indgår i sædvanligt indbo (fx el-cykler, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, tablets)
  • som koster under 500 kr.
  • som du har anskaffet, før du har ansøgt og fået en bevilling

Du skal ansøge om forbrugsgoder på borger.dk.

Du kan også kontakte os på mail eller telefon 87 13 16 00. Se kontaktoplysninger her på siden.

Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af din situation. I nogle tilfælde skal vi bruge lægeoplysninger for at kunne vurdere en ansøgning. Du kan forvente at blive kontaktet af en konsulent, hvor du får mulighed for at uddybe din ansøgning. Du kan også blive tilbudt træning, så du kan klare dig bedre selv og måske endda helt undvære forbrugsgodet. 

Du har ret til at have en bisidder hos dig. Dette kan være en pårørende, en ven eller en repræsentant fra en patientorganisation.

De oplysninger, du giver os, bliver gemt elektronisk.

Ja. En bevilling på et forbrugsgode vil typisk svare til halvdelen af prisen på et standardprodukt. Resten skal du selv betale. Du skal sædvanligvis selv indkøbe forbrugsgodet efter aftale med os.

Et forbrugsgode vil i langt de fleste tilfælde blive din ejendom, og du skal derfor som udgangspunkt selv betale for drift, vedligeholdelse, reparation og udskiftning. Du skal opbevare dit forbrugsgode forsvarligt. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Sundhed og Omsorgslinjen på telefon 87 13 16 00.

 

Læs om drift og vedligehold af kørestol her:

 

Når vi har modtaget din ansøgning, kontakter vi dig for at afklare, om du skal indkaldes til et møde hos os. Du får tilsendt et spørgeskema, som du kan sende til os eller medbringe til en evt. samtale.

I vurderingen af om du kan bevilges et el-køretøj eller en 3-hjulet ladcykel med el som et forbrugsgode, vil vi sammen med dig undersøge, hvordan du kommer omkring i dag, hvor ofte du har behov for at komme ud, om det er på alle årstider, hvad du færdes til og hvordan du i øvrigt klarer dig 

Vi går måske en lille tur sammen, for at vi kan se, hvordan du går. Og vi snakker om, hvor du evt. kan opbevare el-køretøj eller 3-hjulet ladcykel med el og oplader sikkert og forsvarligt, hvis du får det bevilget. Vi snakker også trafiksikkerhed og laver en praktisk afprøvning sammen med dig. 

Efter mødet er det muligt, at vi har brug for at indhente lægeoplysninger. Herefter modtager du en afgørelse fra os. 

Hvis du bevilges hjælp til el-køretøj, skal du som udgangspunkt selv betale halvdelen af udgifterne til el-køretøjet. Vores hjælp er 50 % af prisen, dog max. 8000 kr. I særlige tilfælde kan hjælpen bevilges som et udlån uden egenbetaling 

Hvis du bevilges hjælp til en 3-hjulet ladcykel, skal du som udgangspunkt selv betale halvdelen af udgifterne til el-køretøjet. Vores hjælp er 50 % af prisen, dog max. 8825 kr. I særlige tilfælde kan hjælpen bevilges som et udlån uden egenbetaling 

En ansøgning på el-køretøj og 3-hjulet ladcykel med el sagsbehandles i Sundhed og Omsorgslinjen. Du skal ansøge om el-køretøj og 3-hjulet ladcykel med el digitalt. Du skal anvende skemaet herunder: