Forbrugsgoder

For at kunne få bevilget et forbrugsgode, skal din lidelse være varig, og forbrugsgodet skal være en væsentlig lettelse i din dagligdag, det kan fx være et el-køretøj eller en hvilestol med el-funktion. Du skal som udgangspunkt selv betale halvdelen af udgifterne til forbrugsgodet, og du skal selv indkøbe det, efter at det er bevilget.
 
Du kan ikke få støtte til forbrugsgoder:

  • som normalt indgår i sædvanligt indbo (fx el-cykler, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, tablets)
  • som koster under 500 kr.
  • som du har anskaffet, før du har fået en bevilling

Du skal ansøge om hjælpemidler på borger.dk.

Du kan også kontakte os på mail eller telefon 87 13 16 00. Se kontaktoplysninger her på siden.

Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af din situation. I nogle tilfælde skal vi bruge lægeoplysninger for at kunne vurdere en ansøgning. Du kan forvente at blive kontaktet af en konsulent, hvor du får mulighed for at uddybe din ansøgning.

Du har ret til at have en bisidder hos dig. Dette kan være en pårørende, en ven eller en repræsentant fra en patientorganisation.

De oplysninger, du giver os, bliver gemt elektronisk.

Ja. En bevilling på et forbrugsgode vil typisk svare til halvdelen af prisen på et standardprodukt. Resten skal du selv betale. Du skal sædvanligvis selv indkøbe forbrugsgodet efter aftale med os. Herefter indsætter vi det bevilgede beløb på din NemKonto.

Et forbrugsgode vil i langt de fleste tilfælde blive din ejendom, og du skal derfor som udgangspunkt selv betale for drift, vedligeholdelse, reparation og udskiftning. Du skal opbevare dit forbrugsgode forsvarligt.
Du kan få flere oplysninger om muligheden for udskiftning og reparation ved at kontakte Sundhed og Omsorgslinjen på telefon 87 13 16 00.

 

Læs om drift og vedligehold af kørestol her: