Gå til hovedindhold

Forbrugsgoder

Forbrugsgoder er produkter, som er fremstillet til almindeligt forbrug og forhandles bredt, men som kan fungere som et hjælpemiddel, fx el-køretøjer. Der er ofte en egenbetaling.

 • Læs op

Indhold

  Du kan søge om støtte til forbrugsgoder, hvis du bor i Aarhus Kommune og har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

  Det betyder, at du skal være færdigbehandlet.

  For at kunne få bevilget et forbrugsgode, skal forbrugsgodet udgøre en væsentlig lettelse i din dagligdag og gøre dig mest mulig selvhjulpen.  

  Du skal som udgangspunkt selv betale halvdelen af udgiften til forbrugsgodet, og du skal selv indkøbe det, efter at det er bevilget. 

  Du kan ikke få støtte til forbrugsgoder:

  • som normalt indgår i sædvanligt indbo (fx el-cykler, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, tablets)
  • som koster under 500 kr.
  • som du har anskaffet, før du har ansøgt og fået en bevilling

  Vi træffer en afgørelse på baggrund af en samlet vurdering af din situation. I nogle tilfælde skal vi bruge lægeoplysninger for at kunne vurdere din ansøgning.

  Når du har ansøgt om et forbrugsgode, kan du blive kontaktet af en konsulent, hvor du får mulighed for at uddybe din ansøgning.

  Du har ret til at have en bisidder hos dig. Dette kan fx være en pårørende, en ven eller en repræsentant fra en patientorganisation.

  De oplysninger du giver os, bliver gemt elektronisk.

  Hvis du ønsker at vide mere, kan du læse om servicelovens paragraf 113, der beskriver de lovmæssige rammer for bevilling af forbrugsgoder.

  ·        Servicelovens paragraf 113 på retsinformation.dk

  Du skal ansøge om forbrugsgoder på borger.dk.

  Ansøg om forbrugsgoder på borger.dk

  Du kan kontakte os digitalt eller ringe på telefon. Se kontaktoplysninger her på siden.

  Ja. En bevilling på et forbrugsgode vil typisk svare til halvdelen af prisen på et standardprodukt. Resten skal du selv betale. Du skal sædvanligvis selv indkøbe forbrugsgodet efter aftale med os.

  Et forbrugsgode vil i langt de fleste tilfælde blive din ejendom, og du skal derfor som udgangspunkt selv betale for drift, vedligeholdelse, reparation og udskiftning. Du skal opbevare dit forbrugsgode forsvarligt. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Sundhed og Omsorgslinjen på telefon 87 13 16 00.

  For at få støtte til et el-køretøj efter Servicelovens § 113 skal du blandt andet opfylde følgende kriterier:  

  • du har en varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, fx en meget nedsat gangfunktion 
  • du har meget svært ved at færdes i nærområdet og dermed deltage i forskellige aktiviteter og klare dagligdagen uden brug af el-køretøj 
  • din lidelse er varig, hvilket betyder, at der ikke er flere muligheder for behandling, forbedring eller genoptræning. Det må altså ikke være en midlertidig tilstand 
  • du har et væsentlig kørselsbehov, som ikke kan dækkes på anden vis ved f.eks. offentlige transportmidler, cykel eller egen bil. 
  • du har behov for el-køretøj for at kunne passe dit arbejde. 
  • du kan færdes forsvarligt i trafikken. 

  Hvordan foregår det? 

  Når vi har modtaget din ansøgning om el-køretøj, kontakter vi dig for at afklare, om du skal indkaldes til et møde hos os.  

  Sammen med dig undersøger vi, hvordan du kommer omkring i dag, hvor ofte du har behov for at komme ud, om det er på alle årstider, hvad du færdes til og hvordan du i øvrigt klarer dig. Vi undersøger, hvordan du går. Vi vurderer din trafiksikkerhed og laver evt. en praktisk afprøvning sammen med dig. Vi taler også om, hvor du ville kunne opbevare el-køretøj og oplader sikkert og forsvarligt. Vi kan have brug for lægeoplysninger. Herefter vurderer vi din sag og du modtager en afgørelse fra os.   

  Hvis du bliver bevilget støtte til køb af et el-køretøj, skal du som udgangspunkt selv betale 50% af udgiften. Samtidig er der sat et loft over det kommunale tilskud. I særlige tilfælde kan hjælpen bevilges som et udlån uden egenbetaling. Du skal selv afholde udgifter til drift, vedligeholdelse og reparation.  

  Din ansøgning om el-køretøj sagsbehandles i Sundhed og Omsorgslinjen. Du ansøger ved at udfylde skemaet herunder og sende det på sikker mail, se kontaktoplysninger på www.aarhus.dk/SOL. Du kan også sende det med brev til Sundhed og Omsorgslinjen, Grøndalsvej 1D, 8260 Viby J. 

  Spørgeskema vedr. ansøgning om el-køretøj.docx

  Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte os på sikker mail eller telefonnummer 87 13 16 00. 

  Sidst opdateret: 24. januar 2024