Gå til hovedindhold

Boligindretning

Du kan få hjælp til indretning af din bolig, når ændringen er absolut nødvendig for at gøre boligen bedre egnet for dig.

 • Læs op

Indhold

  Hjælpen ydes, hvis din fysiske og/eller psykiske funktionsevne vurderes til at være varigt nedsat, og en boligindretning vil lette din hverdag og gøre boligen bedre egnet for dig at bo i.

  Boligindretning kan være små ændringer, f.eks. at fjerne dørtrin. Det kan også være lidt større ændringer som ramper, ændring af dørbredder eller trappelift. Og det kan være omfattende ændringer, fx til- og ombygninger af badeværelse eller køkken.

  • Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af din situation.
  • I nogle tilfælde skal vi bruge lægeoplysninger for at kunne vurdere en ansøgning. Du kan forvente at blive kontaktet af en konsulent, hvor du får mulighed for at uddybe din ansøgning.
  • Du har ret til at have en bisidder hos dig. Dette kan være en pårørende, en ven eller en repræsentant fra en patientorganisation.
  • De oplysninger du giver os, bliver gemt elektronisk.

   

  Du kan frit vælge materialer og håndværker til den boligindretning, du har fået bevilget. Valg af andre materialer skal gøre boligen bedre for dig. Håndværkeren skal være faguddannet og momsregistreret. Du kan dog højest få refunderet udgiften med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne få ændringen lavet til hos sin leverandør. En eventuel merudgift til den bevilgede ændring skal du altså selv betale.

  En boligindretning bliver din ejendom, og du skal som udgangspunkt selv bestille og betale for drift, vedligehold, reparationer og eventuel flytning til anden bolig.

  Hvis du bor i ejerbolig, kan du som udgangspunkt ikke få reetableret boligindretningen. Hvis du bor i lejebolig, gælder reglerne om frit valg af materialer og håndværker ikke fuldt ud, og reetableringsudgifterne kan blive større. Hvis du vælger andre materialer, skal du selv afholde evt. yderligere udgifter til reetablering - dette gælder både for ejer- og lejebolig.

  Du skal ansøge om boligindretning på borger.dk.

  Ansøg om boligindretning på borger.dk

  Du kan også kontakte os på mail eller telefon 87 13 16 00. Se kontaktoplysninger her på siden.

  Sidst opdateret: 5. oktober 2023