Gå til hovedindhold

STU-L

En treårig ungdomsuddannelse for dig, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse på grund af fysisk eller psykisk handicap. Du skal have afsluttet
folkeskolen og må ikke være fyldt 25 år.

 • Læs op

Indhold

  Vi bestræber os på at gøre det til din uddannelse. Dit skema vil derfor afspejle dine interesser og dit faglige niveau. Sammen arbejder vi hen imod, at du når dine personlige, faglige og sociale mål.

  Undervisningen foregår på Graham Bells Vej 1D.

  Niveaudeling af skolefag

  På STU-L niveaudeler vi undervisningen i de boglige skolefag som dansk, matematik og engelsk. Så kan vi bedre tilrettelægge undervisningen efter dit niveau og sørge for, du kommer på hold med andre studerende, som er på samme niveau.

  Vi lægger timerne på samme tidspunkt i alle klasser, og så bruger vi de første måneder til at finde dit niveau, og herefter sammensætter vi hold på tværs af klasserne. I dansk kan det f.eks. være læsehold, hvor der diskuteres forskellige emner i de læste bøger. Nogen har brug for hukommelsesopgaver, hvor man læser en tekst og svarer på spørgsmål til teksten. Andre har brug for skriveopgaver. Alt sammen bliver tilrettelagt, så vi rammer dine mål og ønsker for uddannelsen.

  I Matematik spænder det også bredt. Her arbejder man f.eks. i matematikbøger, lær klokken, pengeregning, budgetregning, mængdeforståelse osv.

  Emneuger på STU-L og M

  I løbet af året har vi flere forskellige emneuger, hvor vi både arbejder på tværs af afdelingen (STU-L) og sammen med STU-M (Motorik og Kommunikation). Vi har arbejdet med medborgerskab (et fag, der generelt gennemsyrer hele uddannelsen). Vi har haft teateruger som er endt med en forestilling. Vi har Uge Sex, som vi finder meget relevant for dig og dine medstuderende. Vi har også haft en sundhedsuge, med fokus på sundmad og idræt blandt andet.

  Andre emner, vi har arbejdet med, er miljø, musik eller andre emner, som du er med til at bestemme. Fælles for emneugerne er, at det er hele uger. Det er med til at give en følelse af fællesskab, og skolen ”emmer” af emnet i den uge, hvilket skaber en god og hyggelig stemning.

  På STU-L har vi særligt fokus på:

  Der vil være bundne opgaver, fri fantasi og teamforløb. Vi arbejder både i mindre grupper om større projekter og individuelt med egne fremstillinger. Vi vægter processen og det personlige udtryk højt.

  Rummet, vi arbejder i, kan både være ude og inde. Ude finder vi steder, hvor vi kan blive inspireret til at lave kunstværker af det vi ser og finder i naturen. Inde arbejder vi i stilhed til musik, der inspirerer eller til gode snakke over bordet, der giver anledning til refleksion og samtaler.

  Vi tager på ture til kunstudstillinger, hvor du, gennem oplevelse og refleksion, blandt andet kan få inspiration til at fremstille egne værker, udvikle kompetencer til at iagttage og analysere kunst og tilegne dig kundskaber om kunstens og kulturens billedformer.

  En stor del af arbejdet i billedkunst bliver udstillet på skolen ved kunstudstillinger og andre events, hvor vi kan være med. Hvert år deltager vi i ”Vårsalong”, som er en censureret kunstudstilling for unge i hele landet, her laver vi kunstværker ud fra et bestemt tema. Kunstværkerne er med i en konkurrence om at blive udstillet på Rådhuset i Aarhus og senere på Rådhuset i København.

  Alle kan være med på dette hold, da undervisningen bliver tilrettelagt ud fra elevernes ønsker og forudsætninger.

  Hvorfor musik?

  • Du styrker din koncentration ved både at lytte til og spille samtidig med de andre. Her fokuserer vi på fælles puls, rytme og harmonier. 
  • Du udvikler din motorik ved at få mulighed for at spille på forskellige slags instrumenter, eks. klaver, trommer og bas. 
  • Du lærer nye sange, både gamle sange og de nyeste hits. Nogle gange synger vi også på engelsk.
  • Du udvikler din kreativitet. Vi skriver nye sange, som evt. kan blive indspillet i studiet. Sommetider laver vi en musikvideo.
  • Du lærer at klargøre musikinstrumenter, f.eks. at sætte sangmikrofonen til anlægget eller sætte trommesættet op til en koncert.
  • Du bliver præsenteret for forskellig slags musik fra andre musikkulturer. Her finder vi frem til, hvilken genre det er, f.eks. rock, pop eller jazz, og vi lytter efter, hvilke instrumenter der bruges.
  • Du lærer at udtrykke dig følelsesmæssigt gennem musikken både ved at afspejle musikken, der spilles, eller når vi spiller sange med forskellige følelsesmæssige udtryk. Her sætter vi ord på de følelser, som en sang giver.
  • Du udvikler dig personlighedsmæssigt netop i samspillet og i fællesskabet med dine klassekammerater.


  Meget mere musik

  Vi ønsker, at musikken ikke bare lever i øvelokalet, så derfor spiller vi til det årlige juleteater-stykke og til dimissionsfesten. Men musikken må gerne fylde endnu mere, både i skolens pauser og i din fritid.

  ’Hver fugl synger med sit næb’ hvilket betyder, at du først og fremmest har lysten og viljen til at spille sammen med andre, og at du kommer og bidrager med det du kan. Herfra udvikler vi os sammen, gennem musikken.

  • Du oplever glæden ved idræt og træning. Du kan bruge idrætten til at få et godt og meningsfuldt unge/voksenliv.
  • Du kan få gode relationer og venskaber gennem idrætten.
  • Du får redskaber og kendskab til, hvad man skal kunne for at være træner/medhjælper i foreningslivet eller i fitnessbranchen.

  På Idrætslinjen arbejder vi overordnet med at udforske og afprøve forskellige fysiske aktiviteter. Vi arbejder med din forståelse af egen krop og sundhed ift. argumenterne for at leve et fysisk aktivt liv.

  Idræt udgør et godt grundlag for fælles oplevelser og for at styrke tilliden og relationerne mellem dig og dine studiekammerater. Det skaber samtidig mulighed for at danne bro til byens tilbud og relationer til andre unge. Du bliver løbende introduceret til en række etablerede idrætstilbud i Aarhus. Undervisningen er tilrettelagt sådan, at der både tages højde for den enkeltes styrker og udfordringer samt for gruppen som helhed.

  De overordnede mål på idrætslinjen er:

  • Kropsbevidsthed
  • Forståelse for et hensigtsmæssig og aktivt liv
  • Bevidstgørelse om forskellige tilbud i ”byen” for fysisk udfoldelse
  • Komfort-zone – bryde, kende og forstå egne grænser
  • Fysisk aktivitet
  • Træning og oplevelse af det sociale aspekt i forbindelse med fysisk aktivitet
  • Etablering og styrkelse af et sundt ungeliv.

  Helt praktisk gør vi dette og meget andet:

  • Powerwalk og løb
  • Fitness, styrketræning og cirkeltræning
  • Boldspil ude og inde (vi har udendørs multibane)
  • Cykling og vandreture
  • Afspænding, yoga og dans
  • Atletik; kaste, springe og løb
  • Turneringer, stævner og konkurrencer og meget mere.

  Det er 1 modul om ugen, og du kan vælge mellem forskellige idrætsaktiviteter. Det kunne være Hockey, Powerwalk, Yoga, Afspænding, Fitness, En gåtur eller noget helt andet. Her arbejder vi på tværs af klasserne på STU-L.

  Så uanset om du har brug for at brænde noget krudt af eller har brug for en mere rolig idrætsaktivitet, så er der stadig noget for dig. Det er din uddannelse, og du har stor indflydelse på indholdet i den.

  Du finder opskrifter i kogebøger eller på nettet og laver indkøbslister. Du køber ind og lærer at orientere dig i de forskellige afdelinger i den dagligvarebutik, hvor du finder varerne. Du øver dig også på at spørge om hjælp i butikken. Du går til kassen, betaler, husker bon og pakker varerne ned. Vi taler om priser, mængde og antal af varer.

  I madlavning arbejdes der også med dansk (at læse opskrifter m.m.), matematik (vægt, mål, mængde, grader, tid m.m.), pengeregning (vi ser på priser, regner sammen, tjekker bon m.m.) og planlægning og samarbejde (finde en struktur på, hvordan vi gør det og hvem, der gør hvad.)

  Vi laver maden, hvor du øver dig i de forskellige arbejdsprocesser som fx at skrælle, snitte, skære, stege, koge, bage og smage maden til. Vi arbejder med borddækning, bordskik, at spise et godt og hyggeligt måltid sammen. Du får en mappe, hvor vi samler de opskrifter, som du har arbejdet med. Vi laver nogle retter flere gange for at opnå den størst mulige selvstændighed, og vi opfordrer eleverne til at deltage i madlavningen derhjemme.

  Efter madlavning arbejder vi med opvask, rengøring og sortering af skrald m.m.
  Der bliver undervist i generel sundhed, datomærkning, økologi, opbevaring af de forskellige fødevarer og meget andet. Vi arbejder hele tiden med den generelle køkkenhygiejne, og der kan udbydes interne hygiejnekurser på flere niveauer. 

  Vi tager også på studiebesøg til de køkkener og kantiner, hvor der kunne være mulighed for praktik i løbet af din STU-tid.

  Sidst opdateret: 16. april 2024