Gå til hovedindhold

Praktik

Som elev har du mulighed for at komme i praktik i løbet af din STU-uddannelse. Praktik i virksomheder og/eller institutioner er med til at opfylde målene i din forløbsplan.

 • Læs op

Indhold

  En praktik giver dig mulighed for at afprøve dine arbejdsevner, og du lærer, hvordan det er at være på en arbejdsplads. Vi tilbyder også interne praktikker på skolen.

  STU-4 har sin egen jobkonsulent tilknyttet, som i samarbejde med dig tilrettelægger et praktikforløb tilpasset dine ønsker og behov. Jobkonsulenten hjælper dig i dit praktikforløb og følger løbende op igennem din STU-uddannelse. m.m.

  Interne praktikker på skolen

  På STU’en har du mulighed for at komme i praktik på skolen. I samarbejde med en lokal virksomhed har vi indrettet et rum til praktik, så vi har et internt praktikværksted på skolen, hvor du kan prøve din arbejdsevner af på selve skolen. Det kan f.eks. være sammen med skolens pedel eller i køkkenet.

  I køkkenet hjælper du med at lave salat, bage brød, oprydning, opvask og rengøring af køkkenet mv. Hos pedellen bliver du introduceret for mange forskellige pedelopgaver. Det vil være årstidsbestemt, hvilke opgaver du skal lave i samarbejde med pedellen. Opgaverne kunne være: Snerydning, græsslåning, oprydning, holde skolens grønne områder pæne, små vedligeholdelsesopgaver osv.

  Interne praktikker vil typisk forløbe enkelte hele, faste dage i løbet af ugen eller et par timer, 1-3 dage om ugen. De varer altså ikke hele uger.

  Sådan får du en intern praktik på skolen

  En intern praktik på skolen aftales med skolens jobkonsulent og din kontaktperson. Der bliver lavet en kontrakt med specifikke opgaver, du skal udføre i løbet af praktikken, og som du selv er med til at godkende.

  Sidst opdateret: 14. august 2023