Gå til hovedindhold

Uddannelse til voksne med handicap

Vi tilbyder undervisning for unge og voksne med handicap eller særlige behov. Vi har også driftsoverenskomst med forskellige oplysningsforbund vedrørende kompenserende undervisning for unge og voksne.

 • Læs op

Indhold

  Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

  Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse forkortes i daglig tale til STU. STU er undervisning for unge under 25 år med udviklingshæmning, et handicap eller særlige behov. 
  STU tager udgangspunkt i den unges uddannelsesplan, der kan indeholde mål og ønske om at lære praktiske færdigheder og få opdateret eller vedligeholdt skolekundskaber. Det kan fx være at få indblik og erfaring i, hvordan livet som voksen er, dyrke interesser, afprøve erhvervsønsker og meget andet.


  Oplysningsforbund

  Vi har driftsoverenskomst med flere oplysningsforbund. Oplysningsforbundene har undervisning for voksne med handicap. Det drejer sig om specialundervisning til voksne med udviklingshæmning, med bevægehandicap og synshandicap. Undervisningen tager afsæt i individuelle undervisningsplaner.

  Lyngåskolens Ungdomsuddannelse (STU-L og STU-M)

  Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse på grund af udviklingshæmning eller handicap og er 16-24 år.

  Den Grønne STU

  En treårig ungdomsuddannelse til dig, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, fordi du har Autisme Spektrum Forstyrrelser eller ADHD. Du skal have afsluttet folkeskolen og du må ikke være fyldt 25 år.

  Sidst opdateret: 4. april 2024