Gå til hovedindhold

Kilebo Bosted

Specialiseret botilbud med døgndækning til voksne med udviklingshæmning og autismespektrumsforstyrrelser, der har betydeligt og varigt brug for pædagogisk støtte, pleje og omsorg i hverdagen.

 • Læs op

Indhold

  Vi er et specialiseret tilbud, som giver socialpædagogisk støtte og hjælp til udvikling og vedligeholdelse af færdigheder og sociale kompetencer, praktisk hjælp, pleje og omsorg.

  Vores støtte tager udgangspunkt i den enkelte borgeres ønsker og behov. De pædagogiske mål beskrives i beboerens delhandleplan.

  Boligerne

  Kilebo og Havbo har i alt 36 2-værelseslejligheder med eget bad, og de fleste har også eget tekøkken. Hver lejlighed har adgang til egen terrasse. Lejlighederne er fordelt på 7 huse, der hver har et fællesopholdsrum, tv-stue og fælleskøkken. 12 af boligerne er specialpladser. Der er udendørs opholdsarealer, cykelskure og parkeringsplads.

  Bostedet er nabo til aktivitetstilbuddet Kileparken, som bl.a. råder over en bålhytte og et stort grønt område med en motorikbane.

  Personalet

  Personalet består af socialpædagoger medarbejdere med specialviden inden for autisme og udviklingshæmning. Desuden er der køkkenassistenter, teknisk og administrativt personale. Vi har nattevagt på stedet.

  Lovgrundlag

  Bostedet er opført efter § 105 i lov om almene plejeboliger. Bostøtten gives efter servicelovens § 83 og § 85 og delhandleplanen udarbejdes efter servicelovens § 141.