Gå til hovedindhold

Mini-institutionerne Solbrinken, Toften og Sølyst

Døgntilbud til børn, der er 0-18 år, og som har brug for at bo uden for hjemmet i en længere periode. Vi tilbyder også søskendeanbringelser og ungestøtte til unge, der flytter fra en af mini-institutionerne og rådgivning og støtte til de anbragte børns familier.

 • Læs op

Indhold

  Når børn har brug for at bo uden for hjemmet, er det oftest på grund af en kombination af egne problemer og problemer i familien. Barnet kan gå i den kommunale skole og daginstitutionstilbud eller i en specialskole/klasse.

  Vi prioriterer forældresamarbejdet, og der er mulighed for søskendeanbringelse. Anbringelsen kan forlænges til den unge er 23 år i form af efterværn, hvis der er brug for det.

  Vi lægger vægt på at skabe et trygt og hjemligt miljø for børnene. Vi sætter barnets udvikling i centrum og inddrager forældre og familie mest muligt i barnets liv.


  Tilbuddets indhold

  Vi er solidt forankret i lokalmiljøet, og børnene går, så vidt muligt, i den lokale skole. Børnenes fritidsaktiviteter kan foregå i nærheden sammen med skolekammerater i nærområdet.

  Mini-institutionerne består af Sølyst, som er en villa og Solbrinken og Toften, som er rækkehus.


  Adgang til tilbuddet

  Dit barn skal henvises gennem Aarhus Kommunes Visitationsudvalg, kontakt din rådgiver på Familiecentret.

   

  Længerevarende anbringelser giver barnet mulighed for at falde til.

  Når et barn indskrives på en Mini-institution, er det besluttet, at barnet skal tilbringe en længere periode af sit liv der.

  Vi mener, det er vigtigt, at barnet ved, at han/hun kan blive boende på Mini-institutionen i en lang periode. Det gør, at barnet giver sig selv lov til at slå rod og falde til, og barnet får dermed mulighed for at opleve stabilitet og tryghed. Længerevarende anbringelser kan herudover være med til at stabilisere i forhold til skole, fritidsaktiviteter og venskaber i det lokale miljø.

  Vi tilbyder søskendeanbringelse, så søskende kan få mulighed for at fortsætte deres liv og historie sammen.

  Vi modtager børn fra 0 til 18 år, derfor kan vi placere søskende sammen. Når søskendeflokke fortsætter deres liv og historie sammen ved en anbringelse, har de mulighed for at udvikle sig sammen. De vokser op sammen, deler historie og danner minder. Derved bevares relationen trods en opvækst uden daglig kontakt til deres forældre. Søskendeanbringelser styrker på den måde sammenhængen mellem barnets fortid, nutid og fremtid.

  Vi tilbyder efterværn og aflastning i weekender og ferier.

  Vi bevilger oftest efterværn i forbindelse med udskrivning til egen bolig. Det sker i samråd med den unge, den myndighed, der har anbragt og os. Vi hjælper den unge med at etablere sig i eget hjem, fx ved at hjælpe med indkøb eller ophængning af gardiner. Timetallet varierer, alt efter hvor meget støtte og vejledning den unge har behov for.

  Følgende opgaver eller funktioner kræver støtte og ligger ofte i efterværnet:

  • Boligforhold og økonomi
  • Budget med mere
  • Arbejde/uddannelse
  • Indledt behandling hos læge, psykolog, tandlæge med mere
  • Botræning
  • Familie, øvrige netværk og venner
  • Samtaler af personlig karakter, som bygger på tillid
  • Med på ferie og deltage i traditioner på Mini-institutionen.

  Når den unge skønnes klar til at klare sig selv, stopper efterværnet. Vi har dog fortsat kontakt til de unge. De har ofte boet på Mini-institutionen i mange år (5-10 år) og vil derfor fortsat bruge Mini-institutionen som et barndomshjem, hvor de trygt kan komme og henvende sig om stort og småt.

  Det kan eksempelvis være, at de ønsker at have nogen at snakke med, få et måltid mad eller få vasket tøj. Det kan også være hjælp til at forstå breve eller blive fulgt på vej til forskellige sammenhænge. Den unge kan komme på weekend, deltage i traditioner og i nogle tilfælde ferieture.

  I enkelte tilfælde udskrives den unge til andre foranstaltninger eller til hjemmet. Her vil vi udarbejde en plan, som vil gøre overgangen så blid for barnet som muligt. Dette sker i samarbejde med forældrene, de kommunale myndigheder og det eventuelle nye anbringelsessted.

  Sidst opdateret: 8. maj 2024