SSP - Kriminalpræventivt samarbejde

SSP er et samarbejde mellem Socialforvaltning, Skole og Politi i forhold til hjælpe børn og  unge under 18 år.

Du kan kontakte SSP, hvis du er bekymret for unge eller grupper af unges adfærd for eksempel digitale krænkelser, misbrug, hærværk, uro og kriminalitet.