Skoleskift

Download "Ansøgningsskema til skoleskift" og udskriv det. Udfyld skemaet og send det til den skole, dit barn ønsker at skifte til. Du kan også bede skolen om at sende skemaet til dig.

Skifter dit barn fra en kommunal folkeskole til en privat skole, skal du udskrive og udfylde skemaet "Udmeldelse fra skole og SFO". Skemaet skal afleveres på den skole dit barn flytter fra. 

Udmeldelse fra skole og SFO

 

 

Har dit barn dansk som andetsprog skal dit barn sprogscreenes ved skoleskifte og tilflytning til kommunen.

Du skal kontakte den skole, du ønsker, at dit barn skal gå på. Så får du brev om, hvor og hvornår vi sprogscreener dit barn.

Du må gerne deltage i dit barns sprogscreening. Du må ikke hjælpe dit barn med at besvare opgaverne.

Du kan læse mere om sprogscreening på siden 'skolestart og dansk som andetsprog'

Har du spørgsmål til sprogscreeningen af dit barn? Så kontakt den skole, du ønsker, dit barn skal gå på eller Kompetencecenter for Dansk som andetsprog:

Kompetencecenter for Dansk som andetsprog
Læssøesgade 24, 8000 Aarhus C
Tlf: 87 13 61 51
Mail: visitationscenter@mbu.aarhus.dk

Når skolen modtager din ansøgning om skoleskifte, vil du indenfor 14 dage få besked om, der er en ledig plads eller ej. Det er nemlig ikke sikkert, at den skole du søger om skoleskifte til har ledige pladser på klassetrinnet.
Der er ledig plads, hvis skolen har færre end 24 elever i gennemsnit på klassetrinnet.
Har skolen en ledig plads, vil skolen kunne oplyse:
  • om der er behov for et møde med dig/barnet med henblik på klasseplacering, skolestart mv.
  • om der er behov for oplysninger fra nuværende skole
Har skolen ikke en ledig plads, gemmer skolen ansøgningen skoleåret ud.
Bliver der en plads i løbet af skoleåret, får du direkte besked.

Er der flere ansøgere end ledige pladser, tildeles pladserne efter følgende regler:

  • Børn bosiddende i Aarhus optages før børn fra andre kommuner
  • Børn med søskende på skolen, der søges til, har fortrinsstilling
  • De børn, der bor nærmest skolen, optages først
Har dit barn ikke fået en plads i løbet af skoleåret, skal du søge igen i det nye skoleår, hvis du stadig er interesseret i skoleskifte.

Vælger du ved indskrivning til skolegang eller under skoleforløbet en anden skole end distriktskolen, herunder en privatskole, kan der ikke senere fremsættes krav om optagelse på distriktskolen.

Overflytning til distriktskolen behandles efter reglerne om skoleskifte.

Hvis du søger den skole, der ligger i det skoledistrikt, du flytter til, er der som udgangspunkt reserveret en plads til dit barn, dog under følgende forudsætninger:

  • Skoleskiftet skal ske i umiddelbar forbindelse med flytningen til distriktet
  • Børn med dansk som andetsprog skal sprogscreenes ved tilflytning/skoleskifte
Det betyder, at du ved tilflytning skal tage stilling til, om du ønsker at få dit barn optaget på distriktskolen.
Overflytter du ikke dit barn til sin nye distriktskole i forbindelse med flytningen, mister du krav på senere at melde barnet ind som distriktbarn, medmindre andet er aftalt med distriktskolen i tæt forbindelse med tilflytningen.
Betyder skoleskiftet transportudgifter, er det forældrene, der skal betale.

Du kan klage over afslag på ansøgning om skoleskifte. En eventuel klage skal fremsendes skriftligt senest fire uger efter du har modtaget afslaget.

Kopi af afslaget skal vedlægges den skriftlige klage. 
Klagen kan fremsendes på mail til Pladsanvisning og Elevadministration i Børn og Unge på
pladsanvisningen@mbu.aarhus.dk
Eller på papir til:
Aarhus Kommune
Børn og Unge
Pladsanvisning og Elevadministration
Postboks 4069
8260  Viby J