Gå til hovedindhold

Skoleskift

Du kan søge om et skoleskifte for dit barn. Du skal blot henvende dig til den skole, barnet skal skifte til indenfor ca. 14 dage. Når skolen har modtaget dit ansøgningsskema, går sagsbehandlingen i gang. Du modtager svar indenfor 14 dage, om der er en ledig plads eller ej.

 • Læs op

Indhold

  Skift til en anden folkeskole

  Klik på "Ansøgningsskema til skoleskift" og udfyld skemaet. Du kan nu gemme det udfyldte skema på din egen computer under "filer". Du kan efterfølgende sende dokumentet som vedhæftet fil til den ønskede skole. Mailen skal sendes via digital postkasse (e-Boks).

  Udmeldelse fra folkeskole

  Udmeldes dit barn fra en kommunal folkeskole? Så klik på skemaet "Udmeldelse fra skole" og udfyld det. Du kan nu gemme det udfyldte skema på din egen computer og efterfølgende sende dokumentet som vedhæftet fil til den ønskede skole. Mailen skal sendes via digital postkasse (e-Boks).

  Går dit barn i SFO?
  Hvis du ønsker dit barn skal fortsætte i SFO på den nye skole, så skal du lave en opskrivning via Digital Pladsanvisning  (Husk MitId)
  Skal dit barn helt udmeldes fra SFO, så skal du ligeledes benytte Digital Pladsanvisning (Husk MitId) til dette. Der er 2 måneders varsel ved udmeldelse til enten den 15. eller den sidste dag i  måneden.

  Ansøgning om skoleskift

  Udmeldelse fra skole

  Hvis dit barn har dansk som andetsprog, skal vi sprogscreene dit barn ved skoleskifte og tilflytning til kommunen.

  Sprogscreeningen undersøger om barnets sprog er som man kan forvente af et barn på samme klassetrin. Sprogscreeningen 
  foretages af en tale-hørekonsulent og foregår som en samtale mellem tale-hørekonsulenten og barnet ved hjælp af nogle opgaver. Barnet får vist forskellige billeder, og svarer 
  på spørgsmål eller udpeger ting på billeder undervejs. Barnets svar anvendes til at give en samlet vurdering af barnets danske sprog.

  Sprogscreeningen afvikles på Kompetencecenter for DSA på Læssøesgades Skole.

  Sprogscreeningens resultat kan vise, at dit barn har et alderssvarende dansk sprog og derfor ikke har et særligt behov for understøttelse af den sproglige udvikling. Som tilflytter til skoledistriktet har dit barn krav på optagelse på distriktsskolen. I har også mulighed for at søge om optagelse på en anden skole end distriktsskolen og kan optages hvis der er ledig plads på årgangen.

  Sprogscreeningen kan også vise, at dit barn har et sprogstøttebehov, og dermed har brug for hjælp til understøttelse af den dansksproglige udvikling. Vi vil i så fald henvise dit barn 
  til den skole, som kan give det bedste læringstilbud. Hvis der er mere end 20% børn med et sprogstøttebehov på distriktsskolen eller på den af jer ønskede skole, vil dit barn blive 
  henvist til en anden skole. Denne skole vil have mindre end 20% børn med dansk som andetsprog med et sprogstøttebehov, og vil derfor være et bedre læringstilbud.

  Kontakt den skole, du ønsker dit barn optaget på. Herefter vil I modtage information om hvor og hvornår dit barn skal sprogscreenes.

  Du må gerne deltage i dit barns sprogscreening.

  Du kan læse mere om sprogscreening på siden 'Skolestart og dansk som andetsprog'

  Har du spørgsmål til sprogscreeningen af dit barn? Så kontakt den skole, du ønsker, dit barn skal gå på eller Kompetencecenter for Dansk som andetsprog:

   

  Kompetencecenter for Dansk som andetsprog

  Læssøesgades Skole

  Læssøesgade 24, 8000 Aarhus C

  Telefon: 87 13 61 51

  E-mail: kompetencecenter@mbu.aarhus.dk

  Skriv sikkert til os

  Mere om Kompetencecenter for Dansk som andetsprog

  Når skolen modtager din ansøgning om skoleskifte, får du besked indenfor 14 dage om der er en ledig plads eller ej. Det er nemlig ikke sikkert, at den skole du søger om skoleskifte til, har ledige pladser på klassetrinnet.

  Der er ledig plads, hvis skolen har færre end 24 elever i gennemsnit på klassetrinnet.

  OBS fra 1.8.24 gælder det nye klasseloft i 0. klasse, således at gennemsnit på klassetrinnet skal være færre end 22 elever.

  Har skolen en ledig plads, kan skolen fortælle dig:

  • om der er behov for et møde med dig/barnet med henblik på klasseplacering, skolestart mv.
  • om der er behov for oplysninger fra nuværende skole

  Har skolen ikke en ledig plads, gemmer skolen din ansøgningen skoleåret ud.

  Bliver der en plads i løbet af skoleåret, får du direkte besked.

  Er der flere ansøgere end ledige pladser, tildeler vi pladserne efter følgende regler:

  • Børn bosiddende i Aarhus optages før børn fra andre kommuner.
  • Børn med søskende på skolen, der søges til, har fortrinsstilling.
  • De børn, der bor nærmest skolen, optages først.

  Har dit barn ikke fået en plads i løbet af skoleåret? Så skal du søge igen i det nye skoleår, hvis du stadig er interesseret i skoleskifte.

  Vælger du ved indskrivning til skolegang eller under skoleforløbet en anden skole end distriktskolen, herunder en privatskole, kan du ikke senere fremsætte krav om optagelse på distriktskolen.

  Vi behandler overflytning til distriktskolen efter reglerne om skoleskifte.

  Søger du den skole, der ligger i det skoledistrikt, du flytter til? Så er der som udgangspunkt reserveret en plads til dit barn. Det er dog under følgende forudsætninger:

  • Henvendelsen om skoleskifte skal ske indenfor 14 dage efter tilflytning til distriktet.
  • Børn med dansk som andetsprog skal sprogscreenes ved tilflytning/skoleskifte.

  Når du flytter til skoledistriktet skal du derfor tage stilling til, om du ønsker at få dit barn optaget på distriktsskolen. Du skal kontakte skolen indenfor 14 dage efter tilflytning.

  Hvis du ikke overflytter dit barn til sin nye distriktsskole i forbindelse med flytningen, mister du krav på senere at melde barnet ind som distriktsbarn, medmindre andet er aftalt med distriktsskolen inden for de første 14 dage efter flytning.

  Uanset ovenstående er det dog ikke muligt at være garanteret en plads på distriktsskolen, hvis skoleskiftet ikke sker inden rimelig tid. Der kan altså ikke i kontakten med skolen aftales en uforbeholden ret til senere skoleskifte til distriktsskolen.

  Det er forældrene, der skal betale de transportudgifter, der har med skoleskiftet at gøre.

  Du kan klage over afslag på ansøgning om skoleskifte. En eventuel klage skal fremsendes skriftligt senest fire uger efter du har modtaget afslaget.

  Du skal vedlægge en kopi af afslaget, når du sender den skriftlige klage. 

  Du kan sende klagen på mail til Pladsanvisningen i Børn og Unge på pladsanvisningen@mbu.aarhus.dk.

  Du kan også sende klagen på papir til denne adresse:
  Aarhus Kommune
  Børn og Unge
  Pladsanvisningen
  Grøndalsvej 2
  8260  Viby J
  Sidst opdateret: 4. juni 2024