Gå til hovedindhold

Skolestart med dansk som andetsprog

Hvis dit barn har dansk som andetsprog, kan det have behov for støtte til at udvikle sit danske sprog. Derfor sprogscreener vi dit barn, inden det starter eller skifter til en anden folkeskole her i kommunen.

 • Læs op

Indhold

  Mere om sprogscreening

  Hvis dit barn har dansk som andetsprog, kan det have behov for støtte til at udvikle sit danske sprog. Derfor sprogscreener vi dit barn, inden det starter i en folkeskole her i kommunen.

  Dit barn får nogle opgaver opgaver af en af vores konsulenter. Derefter vurderer vi dit barns sprog og forståelse.

  • Hvis dit barn går i børnehave og skal starte i skole tager sprogscreeningen ca. 45 minutter.
  • Hvis dit barn skal skifte skole, eller I er tilflyttere, tager sprogscreeningen ca. 60 minutter.

  Screeningen er inddelt i tre sektioner:

  • Introduktion
  • Barnet får nogle opgaver
  • Afrunding

  Sprogscreeningen undersøger om barnets sprog er som man kan forvente af et barn som skal starte i skole. Sprogscreeningen foretages af en tale-hørekonsulent og foregår som en samtale mellem tale-hørekonsulenten og barnet ved hjælp af nogle opgaver. Barnet får vist forskellige billeder, og svarer 
  på spørgsmål eller udpeger ting på billeder undervejs. Barnets svar anvendes til at give en 
  samlet vurdering af barnets danske sprog.

  I forbindelse med skoleindskrivningen afvikles sprogscreeningen på distriktsskolen. For tilflyttere og skoleskiftere fra andre skoler end folkeskolerne i Aarhus afvikles sprogscreeningen på Kompetencecenter for DSA på Læssøesgades Skole.

  Du må gerne deltage i dit barns sprogscreening. Du må ikke hjælpe dit barn med at besvare opgaverne.

  Sprogscreeningens resultat kan vise, at dit barn har et alderssvarende dansk sprog og derfor ikke har et særligt behov for understøttelse af den sproglige udvikling. Dit barn har 
  dermed krav på optagelse på distriktsskolen, men I har også mulighed for at søge om optagelse på en anden skole end distriktsskolen. Dit barn kan optages på den ønskede skole, 
  hvis der er ledig plads.

  Sprogscreeningen kan også vise, at dit barn har et sprogstøttebehov, og dermed har brug for hjælp til understøttelse af den dansksproglige udvikling. Vi vil i så fald henvise dit barn 
  til den skole, som kan give det bedste læringstilbud. Hvis der er mere end 20% børn med et sprogstøttebehov på distriktsskolen eller på den af jer ønskede skole, vil dit barn blive 
  henvist til en anden skole. Denne skole vil have mindre end 20% børn med dansk som andetsprog med et sprogstøttebehov, og vil derfor være et bedre læringstilbud.

  Du skal kontakte dit barns distriktskole for at få en tid til en sprogscreening.

  • Screeningen finder sted på distriktskolen i januar og februar.
  • I midten af april modtager du brev fra os. Her kan du læse, hvilken skole dit barn skal starte på og se resultatet af screeningen.

  Har du flere spørgsmål til sprogscreeningen af dit barn? Så kontakt dit barns børnehave, distriktskolen eller Pædagogik, Undervisning og Fritid.

  Sidst opdateret: 5. juni 2024