Skriv dit barn ind i skolen - digital skoleindskrivning

Se din distriktsskole

Skriv din adresse og se hvilket skoledistrikt, du hører til.

I slutningen af november måned, året før dit barn skal starte i 0. klasse, modtager du information om skoleindskrivning.

Vigtige tidspunkter i forbindelse med skoleindskrivning.

Tidspunkter og begivenheder
Ultimo november Du får information om, at dit barn skal indskrives i skole. Informationen kommer via digital post.
 
Ultimo november - ultimo december
Åben for digital indskrivning til 0. klasse
 
Januar og frem til skolestart
Tilflyttere kan foretage indskrivning via distriktskolen.
Indskrivning til SFO: Digital Pladsanvisning
 
Medio april Har du ansøgt om anden skole end distriktskolen, får du svar via digital post.
   
August Skoleåret starter.

Dit barn er tilknyttet en distriktskole, der hvor barnet bor. Du har krav på at få optaget dit barn i børnehaveklasse på skolen i det distrikt, hvor barnet bor. Hvis dit barn har dansk som andetsprog og har behov for støtte til at udvikle sit danske sprog, så gælder der særlige regler.

Ønsker du ikke dit barn får plads i distriktskolen, men på en anden skole, kan du søge om det ved indskrivningen. Har dit barn søskende på den ønskede skole, har barnet krav på at kunne gå på skolen.

Hvis du har fravalgt distriktskolen, er barnet ikke senere garanteret optagelse på denne efter skolestart.

Dit barn kan blive optaget på den ønskede skole, hvis der er ledige pladser til rådighed. Det betyder, at vi ikke opretter ekstra klasser alene for at skabe plads til et barn fra et andet skoledistrikt.

De sidste pladser i en klasse kan være reserveret til:

  •  ikke-indskrevne børn fra skoledistriktet
  •  Nytilflyttede børn

Hvis der ikke er ledig plads til alle ansøgere, optager skolen først de børn, som bor nærmest den ønskede skole.

Hvis du senere under skoleforløbet ønsker, dit barn bliver optaget på en anden skole end distriktskolen, kan du ansøge om dette ud fra reglerne om skoleskift.

Medio april forventer vi, at vi kan udsende et svar på din ansøgning om en anden skole end distriktskolen.

Du skal selv betale eventuelle udgifter til transport, hvis dit barn går på en anden skole end distriktskolen.

Her kan du finde skoledistrikter ud fra vejnavn eller hvilken vej, der er tilknyttet et bestemt skoledistrikt.