Skriv dit barn ind i skolen - digital skoleindskrivning

Se din distriktsskole

Skriv din adresse og se hvilket skoledistrikt, du hører til.

 

I slutningen af november måned, året før dit barn skal starte i 0. klasse, modtager du information om skoleindskrivning.

Vigtige tidspunkter i forbindelse med skoleindskrivning:

Ultimo november                         Du får information om, at dit barn skal
                                                  indskrives i skole.
                                                  Informationen kommer via digital post.

Ultimo november - ultimo             Åben for digital indskrivning til 0. klasse
december
                                                  Digital Skoleindskrivning

Januar og frem til skolestart        Tilflyttere kan foretage indskrivning via
                                                 distriktskolen.
                                                 Indskrivning til SFO:
                                                 Digital Pladsanvisning

Medio april                                 Har du ansøgt om anden skole end distrikt-
                                                 skolen, får du svar via digital post.

August                                       Skoleåret starter.
Dit barn er tilknyttet en distriktskole, der hvor barnet bor. Du har krav på at få optaget dit barn i børnehaveklasse på skolen i det distrikt, hvor barnet bor. Dog gælder der særlige regler, hvis dit barn har dansk som andetsprog og har behov for støtte til at udvikle sit danske sprog.

Ønsker du ikke dit barn får plads i distriktskolen, men på en anden skole, kan du søge om det ved indskrivningen. Har dit barn søskende på den ønskede skole, har barnet krav på at kunne gå på skolen.

Hvis du har fravalgt distriktskolen, er barnet ikke senere garanteret optagelse på denne efter skolestart.

Dit barn kan blive optaget på den ønskede skole, hvis der er ledige pladser til rådighed. Det betyder, at vi ikke opretter ekstra klasser alene for at skabe plads til et barn fra et andet skoledistrikt.

De sidste pladser i en klasse kan være reserveret til:

  •  ikke-indskrevne børn fra skoledistriktet
  •  Nytilflyttede børn

Hvis der ikke er ledig plads til alle ansøgere, optager skolen først de børn, som bor nærmest den ønskede skole.

Hvis du senere under skoleforløbet ønsker, dit barn bliver optaget på en anden skole end distriktskolen, kan du ansøge om dette ud fra reglerne om skoleskift.

Vi forventer, at vi medio april kan udsende et svar på din ansøgning om anden skole end distriktskolen.
Eventuelle transportudgifter i forbindelse med skolegang på en anden skole end distriktskolen, betaler du selv.
Her kan du finde skoledistrikter ud fra vejnavn eller hvilken vej, der er tilknyttet et bestemt skoledistrikt.