Samarbejde mellem skole og hjem

Ved at vise interesse for det dit barn laver i skolen og ved for eksempel at læse dagligt med dit barn, støtter du dit barn til at klare sig godt i skolen. Du kan også støtte dit barn ved at skabe et positivt forhold til de voksne, der omgiver barnet i hverdagen. På den måde er du med til at stimulere dit barns læring, trivsel og udvikling både i og uden for skolen.

Når du som forælder involverer dig aktivt i dit barns skoleliv, har det en afgørende betydning for dit barns læring og udvikling og dermed for, hvordan dit barn klarer sig i og efter skolen. Du vil opleve, at du får løbende kontakt med skolen. Du vil blandt andet blive indkaldt til forældremøder og skole-hjem-samtaler. På skolens ForældreIntra vil du kunne finde og bidrage med information omkring dit barns skolegang og det øvrige forældresamarbejde i klassen.