Nest klassser - god læring for alle

Nest undervisningen er udviklet på baggrund af følgende værdier: 

 • ”Børn er mere ens end forskellige og bør lære og udvikle sig sammen”.
 • ”Hvis børn ikke lærer på den måde, vi underviser dem, må vi undervise dem på en måde, så de lærer”.

Erfaringerne med Nest programmet er, at alle elever både med og uden autisme profiterer af at være i en Nest klasse fagligt, socialt og adfærdsmæssigt. 

 • I 0. klasse er der 16 elever heraf fire med autisme. 
 • To voksne, der underviser efter en struktureret to-lærer model.
 • En fysisk indretning, der understøtter trivsel læring og udvikling for alle elever i klassen.

Nest klasserne er sammensat af distriktsskolebørn og børn med autisme, som har bopæl i Aarhus Kommune.

Børnene med autisme er vurderet til at være normalt begavede med udfordringer inden for områderne:

 • Socialt samspil
 • Forestillingsevne
 • Kommunikation

Dette tages der højde for gennem hele skoledagen, i undervisningsdelen såvel som i SFO.

Det er PPR Aarhus Kommune, som vurderer og visiterer børn med autisme til Nest klasserne.

I Nest klasserne anerkendes og inkorporeres børnenes styrker og interesser, samtidig med at der er respekt for børnenes vanskeligheder.

 • Undervisningen understøttes af visuelle støttesystemer
 • Der er fokus på elevernes styrker og på positivt at understøtte ønsket adfærd.
 • Klasseværelset er bevidst indrettet, så eleverne oplever et trygt læringsmiljø.
 • Der undervises ud fra co-teachings modeller, hvor de to undervisere indgår ligeværdigt med deres forskellige professionelle kompetencer.
 • I undervisningen indlægges bevægelsespauser.
 • Mentalisering ex yoga er en del af undervisningen.

Katrinebjergskolen er modelskole og pt. den eneste skole i Aarhus, hvor ledelse, lærere og pædagoger er trænet i Nest programmet.

Tilpasning af Nest programmet til dansk skolekultur og pædagogik er foregået i et samarbejde mellem PPR Aarhus, Katrinebjergskolen og New York University.

I august 2016 blev de første to 0. Nest klasser etableret på Katrinebjergskolen. Intentionen er at starte to Nest klasser pr. årgang, og at klasserne fortsætter til og med 9. klasse. På hver årgang er der ligeledes to distriktsklasser.

Læs mere om Katrinebjergskolen

 

Nest programmet er udviklet på New York University* og har siden 2003 spredt sig til omkring 40 ”Public Schools” i New York City

 

 • Erfaringerne fra Nest klasserne i New York er, at elever med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) i Nest klasser fagligt og socialt klarer sig bedre end andre børn med ASF, der er i specialtilbud. 
 • Aarhus er det første sted udenfor New York City, hvor Nest programmet er implementeret

 

 

 *Nest programmet (ASD Nest Support Project) er udviklet på  New York University - NYU Steinhardt School for Culture, Education, and Human Development og er en del af Steinhardt's Metropolitan Center for Research on Equity and the Transformation of Schools 

 

 

 

Intro til Nest - videoer

Lær mere om Nest programmet  - den 3. vej til inklusionIntroduktion til NEST


Få en guidet tur i en Nest klasse på Katrinebjergskolen
Indretning og visuelle støttesystemer
Tydelig og enkel kommunikation fra underviserne til eleverne
Nedbrydning af information