Gå til hovedindhold

Tilskud til en privat pasningsordning i 2024

Du kan få tilskud til, at betale løn til din passer. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvor mange timer du bruger din private pasningsordning og hvor gammel dit barn er.

 • Læs op

Indhold

  Send din ansøgning om tilskud senest 10 arbejdsdage før og tidligst 2 måneder inden pasningen af dit barn starter.

  Spørgsmål om tilskud til en privat pasningsordning

  Dit tilskud kan maksimalt udgøre 75% af dine dokumenterede udgifter. Du kan højest få tilskud til pasning af 3 børn.

  Vi kan maksimalt udbetale 6.673 kr. pr. måned til børn imellem 0 til 2 år og 3.471 kr. pr. måned til børn fra 3 år til den 1. august det år dit barn starter i skole.

  Dit barn betragtes som 3-årig fra den 1. i måneden efter dit barn fylder 3 år.

  Dit maksimale tilskud beregnes ud fra en aftale om børnepasning på mere end 32 timer pr. uge.

  Hvis du ønsker at have en pasnings aftale under 32 timer pr. uge vil dit tilskud blive nedsat.

  Tilskudsbeløbene reguleres hvert år pr. 1. januar.

  Har du mere end 1 barn i en privat pasningsordning, eller en kombination af en privat pasningsordning og pasning af et andet barn i Dagtilbud eller SFO, ydes der søskendetilskud. 

  Søskendetilskuddet beregnet således: Der betales fuld pris for den dyreste plads og halv pris for de efterfølgende pladser. 

  Hvis søskendetilskuddet skal beregnes på pladsen i den private pasningsordning, beregnes det dog kun med 85% af søskendetilskuddet på den billigste, alderssvarende plads i et kommunalt dagtilbud, omregnet i 12 måneder. 

  Vi yder ikke søskendetilskud til børn indmeldt i klub.

  OBS: Du kan ikke få friplads til en privat pasningsordning.

  Vi udbetaler dit tilskud til din NemKonto sidste hverdag i måneden. Du modtager tilskuddet månedsvis forud.

  Sagsbehandlingstiden kan tage op til 30 dage fra vi modtager din ansøgning og aftale. Hvis ordningen er iværksat, udbetaler vi med tilbagevirkende kraft.

  Hvis du har ansat en privat passer skal vi også have modtaget dokumentation på:

  • At du har tegnet den lovpligtige arbejdsskadeforsikring
  • At du har oprettet et CVR/SE nummer

  Vi kan i særlige tilfælde stoppe dit tilskud, hvis særlige hensyn til dit barns tarv taler for, at dit barn skal starte i et kommunalt dagtilbud.

  Vi stopper også dit tilskud:

  • når aftalen ophører
  • fra den dato, hvor dit barn begynder i et andet pasningstilbud
  • fra den 1. august det år dit barn starter i skole.
  Sidst opdateret: 15. november 2023