Godkendelse og pædagogisk tilsyn

Derudover skal din børnepasser, din private pasningsordning, hjemmet hvor barnet skal passes godkendes af Aarhus Kommune.
Godkendelsen er nødvendig for at sikre de personlige forudsætninger hos børnepasseren og sikre de fysiske rammer er egnede til børnepasning.

Din børnepasser skal være fyldt 17 år, kunne tale det danske sprog og have arbejds- og opholdstilladelse. 
Det er derfor ikke muligt at ansætte en Au pair og få tilskud.

Godkendelse og pædagogisk tilsyn foretages af en konsulent fra Læring og Udvikling, Børn og Unge.

Det pædagogisk tilsyn kan både være et anmeldt og et uanmeldt besøg. Besøget kan finde sted når du som forældre ikke er hjemme, selvom pasningen foregår i dit eget hjem.