Godkendelse og pædagogisk tilsyn

Derudover skal vi godkende tre ting:

  • Din børnepasser
  • Din private pasningsordning
  • Hjemmet hvor barnet skal passes

Godkendelsen er nødvendig for at sikre de personlige forudsætninger hos børnepasseren og for at sikre de fysiske rammer er egnede til børnepasning.

Din børnepasser skal opfylde disse krav:

  • Han/hun skal være fyldt 17 år.
  • Han/hun skal kunne tale det danske sprog.
  • Han/hun skal have arbejds- og opholdstilladelse. 

Det er derfor ikke muligt at ansætte en au pair og få tilskud.

Det er en konsulent fra Læring og Udvikling, Børn og Unge, som tager sig af godkendelse og det pædagogiske tilsyn.

Det pædagogiske tilsyn kan både være et anmeldt og et uanmeldt besøg. Besøget kan finde sted, når du som forældre ikke er hjemme, selvom pasningen foregår i dit eget hjem.