Gå til hovedindhold

Sådan får du godkendt et privat tilbud til børn og unge

Hent skema til ansøgning og se, hvad du kan forvente af processen.

 • Læs op

Indhold

  Ansøgningsskema for godkendelse af private daginstitutioner

  Privatinstitution for 0-6 årige: Sådan søger du

  Du skal som privat leverandør kunne dokumentere, at du lever op til de gældende krav. Hent og udfyld vores ansøgningsskema og send det til: 

  Børn og Unge - Sekretariatet
  Grøndalsvej 2, 8260 Viby J
  sekretariatet@mbu.aarhus.dk
  Mrk.: Godkendelse af privat tilbud  

  • Der kan gå op til to måneder fra vi modtager din ansøgning til en afgørelse foreligger.
  • Vi kan trække godkendelsen tilbage, hvis det private tilbud ikke længere lever op til lovgivningen eller vores krav til private tilbud. Hvis du som privat leverandør vil klage over et afslag på godkendelse, så ret henvendelse til det kommunale tilsyn.
  • Bemærk, at vi opkræver et depositum på 30.000 kroner i forbindelse med ansøgning om godkendelse af en privat institution for 0-6-årige. Depositum skal indbetales på registreringsnummer 2211 og kontonummer 5366564707. Husk at anføre afsender samt at betalingen vedrører “depositum for paragraf 20, stk. 4”. Vi tilbagebetaler beløbet, når afgørelsen er truffet. Det gælder uanset om vi godkender institutionen eller ej.

  Ansøgning om oprettelse af privat dagpleje, fritidshjem eller klubtilbud: Sådan søger du

  Hent, udfyld og send en ansøgning om oprettelse til denne adresse:

  Børn og Unge - Sekretariatet
  Grøndalsvej 2, 8260 Viby J
  sekretariatet@mbu.aarhus.dk

  Mrk.: Godkendelse af privat tilbud  

  Vi sørger derefter for, at byrådet tager stilling til, om tilbuddet skal oprettes.

  Tilbudsloven siger, at vi skal annoncere efter en leverandør, inden byrådet kan godkende oprettelsen. Børn og Unge udvælger en leverandør efter kriterier, der er fastlagt på forhånd. Derefter indgår Børn og Unge aftale med den private leverandør.

  OBS: Byrådet har antallet af pladser i området som et væsentligt kriterium, når de tager stilling til oprettelse af private klubtilbud.

  Sidst opdateret: 4. juni 2024