Pasningsgaranti

Hvad skal jeg ellers vide?

En garantiplads er et tilbud om pasning i det garantidistrikt, hvor du bor, og hvis det ikke er muligt, så tilbud inden for en afstand af en halv times ekstra transport hver vej til og fra arbejde.

Du vil, senest 3 måneder efter vi har modtaget din ansøgning, modtage tilbud om plads i dagtilbud til den 1. eller 16. i en måned. Dette er forudsat, at dit barn har nået garantialderen på 26 uger.

Der kan være områder hvor det i perioder er vanskeligt at opfylde pasningsgarantien inden for de enkelte lokalområder, men vi vil forsøge at finde en plads så tæt på det ønskede som muligt eller på din vej til og fra arbejde.

Som udgangspunkt skriver vi alle børn op, der er berettiget til en garantiplads, til en sådan. Dette sker automatisk og du kan ikke fravælge det.

Garantien betyder, at du har krav på at få pasning til dit barn i Aarhus Kommune fra den 1. eller 16. i måneden efter dit barn er fyldt 26 uger og indtil den 1. august det år, barnet begynder i 4. klasse.

Eksempel: Hvis dit barn er født 24. december, har du krav på pasning fra den 1. eller 16. juli.

Vi gør vores bedste for at opfylde ønsker til pasning. Det kan dog være svært at få til at ske, afhængig af hvor du bor. Vi forsøger altid at finde en plads så tæt på det ønskede som muligt, eller på din vej til og fra arbejde.

Pladsen vil for det meste ligge inden for en afstand af en halv times ekstra transport hver vej til og fra arbejde, men du er ikke garanteret det, hvis du bliver tilbudt en plads i dit eget garantidistrikt.

Aarhus er opdelt i 8 store garantidistrikter langs med indfaldsvejene. Distrikterne består af ét eller flere anvisningsdistrikter.

Du kan se kort over Garantidistrikter og Anvisningsdistrikter her