Gå til hovedindhold

Obligatorisk læringstilbud

Bor du i Bispehaven, Gellerup eller Toveshøj, skal dit barn været skrevet op til pasning senest tre måneder, inden det fylder et år. Ellers vil dit barn modtage et obligatorisk læringstilbud.

 • Læs op

Indhold

  Hvis dit barn ikke er skrevet op til en plads i vuggestue eller børnehave tre måneder inden det fylder et år, skal det starte i et obligatorisk læringstilbud. I det obligatoriske læringstilbud deltager dit barn i vuggestuens daglige aktiviteter og rutiner. Derudover omfatter læringstilbuddet, at:

  • dit barn skal gå i vuggestue 25 timer om ugen i et af disse tidsintervaller: kl. 7.00-12.00, kl. 8.00-13.00 eller kl. 9.00-14.00. Du kan ikke aflevere eller hente dit barn senere.
  • dit barn skal deltage i et forløb, hvor det lærer om danske traditioner, højtider og værdier. Forløbet vil også have fokus på dit barns sprog, læring og udvikling.
  • begge forældre skal deltage i et obligatorisk vejledningsforløb i samarbejde med vuggestuen.
  • det obligatoriske læringstilbud er gratis, men du skal betale for kost og medbringe bleer.

   

  Du kan skrive dit barn op til en plads i dagpleje eller daginstitution via Den Digitale Pladsanvisning:
  aarhus.dk/skrivop

  Her kan du læse mere om pasning, og du finder en vejledning til at skrive dit barn op. Det er vigtigt, at du skriver dit barn op til at starte den måned, som dit barn fylder et år.

   

  Du skal skrive dit barn op til pasning senest 3 måneder før, det fylder 1 år. Så er du sikker på, at dit barn har en plads, når du skal bruge den.

  Hvis dit barn ikke er skrevet op til en plads inden da, vil det få tildelt en plads i et obligatorisk læringstilbud.

   

  Du skal være opmærksom på, at både forældre og barn har mødepligt i et obligatorisk læringstilbud. Det betyder, at hvis dit barn udebliver eller, hvis I som forældre ikke deltager i det planlagte vejledningsforløb, stopper udbetaling af jeres børneydelse.

   

  Ifølge loven skal du som forælder deltage i et vejledningsforløb. Er I to skal I begge deltage. Vejledningsforløbet består af tre dele: 

  • et hjemmebesøg af en times varighed inden start i det obligatoriske læringstilbud
  • et indledende møde af en times varighed samt ni workshops sammen med dit barn i dagtilbuddet af to timers varighed pr. gang
  • et årligt stormøde for alle forældre til børn i obligatorisk læringstilbud

  Formålet med vejledningsforløbet er, at du: 

  • lærer om dagtilbuddet, og hvordan du samarbejder med personalet
  • får indsigt i, hvordan du kan støtte dit barns sprog og udvikling
  • får kendskab til de traditioner, normer og værdier, som vi lægger vægt på i dagtilbuddene.

   

  Hvis dit barn er indmeldt i et obligatorisk læringstilbud, skal det starte i et af følgende dagtilbud: Tovshøj Dagtilbud, Ellekær Dagtilbud, Brabrand Dagtilbud, Gl. Åby Dagtilbud og Åbyhøj Dagtilbud. Du har ikke mulighed for at ønske en plads i et bestemt dagtilbud.

   

  Du kan ikke melde dit barn ud af det obligatoriske læringstilbud, så længe det er under 3 år. I stedet kan du kan vælge at skrive dit barn op til en plads i en af kommunens dagplejer eller daginstitutioner. Du kan også selv vælge at varetage pasningen af dit barn. Her gælder dog særlige regler.

   

  Flytter du fra et udsat boligområde (Bispehaven, Gellerup eller Toveshøj), kan dit barn ikke fortsætte i det obligatoriske læringstilbud. I stedet skal du skrive dit barn op til en normal plads i dagpleje eller vuggestue via den Digitale Pladsanvisning. Vi anbefaler, at du skriver dit barn op, inden du flytter, så dit barn er sikret en ledig plads.

   

  Hvis du har mere end et barn, så kan det/de børn, som skal i obligatoriske læringstilbud, blive tildelt plads i forskellige institutioner.

   

  Du får besked, om, hvor dit barn skal gå i obligatorisk læringstilbud 2 måneder før, dit barn fylder 1 år. Du modtager brev i e-Boks.

  Det er kun børn, der er fyldt 9 måneder efter d. 1. juli 2019, der er omfattet af tilbuddet.

   

  Hverken dine eller dit barns dansksproglige kompetencer har indflydelse på, om dit barn skal starte i et obligatorisk læringstilbud. Bor du i et udsat boligområde, er dit barn mellem 1 og 2 år og ikke indskrevet i dagpleje eller daginstitution, skal det starte i et obligatorisk læringstilbud.

   

  Du kan ikke få tilskud til private pasningsordninger, hvis dit barn er omfattet af reglerne for det obligatoriske læringstilbud. Dit barn skal i stedet meldes ind i en institution eller i en kommunal dagpleje.

   

  Ifølge dagtilbudsloven (§ 44f stk. 3) har du mulighed for selv at varetage pasningen af dit barn. Du skal kontakte Pladsanvisningen og oplyse dem om, hvilket barn/børn, der er tale om, hvor pasningen skal foregå, og hvem der er ansvarlig for pasningen.

  Aarhus Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med pasningen. Tilsynsbesøget finder sted indenfor den første måned. Det er Aarhus Kommune, der vurderer, om pasningen lever op til de krav, der stilles i det obligatoriske læringstilbud.

  Om tilsynet
  Formålet med tilsynet er at vurdere, om din/jeres indsats står mål med det obligatoriske læringstilbud. Det obligatoriske læringstilbud skal understøtte udviklingen af barnets danske sprog, barnets læringsparathed og introducere barnet til danske traditioner og højtider samt demokratiske normer og værdier.

  Ved tilsynet bliver der bl.a. lagt vægt på, om du/I som forældre:

  • har tilstrækkelige dansksproglige kompetencer til at kunne understøtte jeres barns dansksproglige udvikling (vurderingen kan f.eks. basere sig på dokumentation af bestået 9. klasses afgangsprøve i dansk, prøve i dansk 3 eller øvrig dokumentation).
  • understøtter barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse bl.a., at barnet lærer nyt og udvikler sig gennem aktiviteter i hverdagen. Vurderingen vil være ud fra et bredt læringsbegreb i forhold til barnets kropslige og motoriske, sociale, personlige og kognitive læring (f.eks. om barnet kan koncentrere sig, udviser nysgerrighed og er vedholdende i aktiviteter og leg)
  • introducerer jeres barn til danske traditioner og højtider samt demokratiske normer og værdier (f.eks. bliver barnet inddraget og har det medbestemmelse i nogle af de ting, der sker omkring det, og oplever barnet, at der er respekt og ligeværd mellem kønnene)
  • giver barnet mulighed for at indgå i et børnefællesskab og lege med andre børn.

  Du /I vil blive kontaktet for at aftale nærmere, hvornår den tilsynsførende kan komme hjem til jer.

   

  Reglerne for obligatoriske dagtilbud findes i dagtilbudsloven §§ 44a – 44g.

  Reglerne for hvilke områder, der er udsatte boligområder findes almenboligloven § 61a.

  Reglerne for hvornår børne – og familieydelsen kan stoppes findes i børne - og ungeydelsesloven § 2.

  Læs mere i dagtilbudsloven på retsinformation.dk