Tilsyn i Børn og Unge

Vi udfører tilsyn i Børn og Unge og om dem, der har ansvaret for, at tilsynet bliver udført.

Formålet er at sikre ensartede rammer for et systematisk tilsyn og tydeliggøre roller og ansvar. Derfor er fokus på det ledelsesmæssige tilsyn, som Børn og Unge er pålagt af lovgivningen. Men ligeså vigtigt er det, at have fokus på kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i Børn og Unge, som det sker gennem kvalitetshjulet.

Læs mere om de regler, der ligger til grund for det generelle tilsyn i Børn og Unge. Er du interesseret i mere specifikke oplysninger om, hvordan tilsynet foregår på skole, dagtilbud eller fritids- og ungdomsskoleområdet kan du også læse et kort rids af, hvordan tilsynet udføres på de enkelte områder.