Gå til hovedindhold

Landsdækkende forældretilfredshedsundersøgelser

Her kan du finde resultaterne fra de landsdækkende undersøgelser af tilfredsheden blandt forældre med børn i hhv. dagtilbud samt skole og SFO. Undersøgelserne gennemføres hvert tredje år med en forskudt kadence.

 • Læs op

Indhold

  Dagtilbud

  Danmarks Statistik har i perioden fra oktober 2021 til februar 2022 gennemført en landsdækkende forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældre til alle børn i alle landets kommunale og selvejende dagtilbud.

  Se resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside.

  Herunder finder du resultatrapporten fra Aarhus Kommune og en pjece om undersøgelsen. Du kan også finde en inspirationsguide til dialog om resultaterne i dagtilbudsbestyrelse og i forældreråd.

  Helt overordnet ser vi følgende i resultaterne for Aarhus Kommune:

  • Forældrene i Aarhus Kommune er overordnet set tilfredse med dagtilbuddene, og kommunen er på niveau med resten af landets kommuner. Forældrene er blevet bedt om besvare hvert spørgsmål på en skala fra 1-5, hvor 1 er ”Meget utilfreds” og 5 er ”Meget tilfreds”. På spørgsmålet om den samlede tilfredshed med daginstitutionen/dagplejeren, er den gennemsnitlige score på landsplan 4,3. I Aarhus Kommune er den 4,2.

  • Variationen mellem de enkelte dagtilbudsafdelinger i kommunen er relativt stor, idet den samlede forældretilfredshed varierer fra 3,3 til 5,0.

  Næste forældretilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet forventes gennemført i 2025.

  Skoler og SFO

  Danmarks Statistik har i perioden fra marts til juli 2023 gennemført en landsdækkende forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i 0.-9. klasse i folke- og specialskoler og til børn i SFO. Dataindsamlingen er baseret på en stikprøve på op til 300 tilfældigt udvalgte forældre pr. skole, som er blevet inviteret til at besvare spørgeskemaet.

  Se resultaterne af undersøgelsen hos Indenrigs- og Boligministeriet

  Herunder finder du landsrapporten med resultater for alle kommuner, resultatrapporten fra Aarhus Kommune og en inspirationsguide til dialog om resultaterne skolebestyrelsen og SFO-forældreråd.

  Helt overordnet ser vi følgende i resultaterne for Aarhus Kommune:

  • Samlet har 73 % af forældrene svaret, at de er enten tilfredse eller meget tilfredse med barnets skole. Det svarer til et gennemsnit på 3,8 på en skala fra 1-5. Det er på niveau med landsplan, hvor andelen af tilfredse forældre er 70 % svarende til en score på 3,8. Aarhus Kommune er nr. 27 ud af 98 kommuner. Det er en tilbagegang i forhold til 2020, hvor 82 % af forældrene var tilfredse med skolen (4,0).

  • Samme tendens ses på landsplan, hvor 79 % af forældrene i 2020 var tilfredse med barnets skole (4,0).

  • Forældretilfredsheden mellem de enkelte skoler i Aarhus Kommune varierer betydeligt, fra en score på 3,3 som det laveste til en score på 4,3 som det højeste.

  SFO

  • Samlet har 80 % af forældrene svaret, at de er enten tilfredse eller meget tilfredse med barnets SFO. Det svarer til et gennemsnit på 4,0 på en skala fra 1-5. Det er på niveau med landsplan, hvor andelen af tilfredse forældre er 79 % svarende til en score på 4,0. Aarhus Kommune er nr. 45 ud af 98 kommuner. Det er stabilt i forhold til 2020, hvor 80 % af forældrene var tilfredse med barnets SFO (4,0).

  • Samme tendens ses på landsplan, hvor tilfredsheden med SFO har ligget stabilt på 79 % (4,0).

  • Forældretilfredsheden mellem de enkelte SFO’er i Aarhus Kommune varierer betydeligt, fra en score på 3,4 som det laveste til en score på 4,4 som det højeste.

  Det er anden gang, at der gennemføres en landsdækkende forældretilfredshedsundersøgelse på skole- og SFO-området. Den første blev gennemført i 2020.
  Næste forældretilfredshedsundersøgelse forventes gennemført i 2026.

  Sidst opdateret: 4. juni 2024